Pielgrzymka katechizowanych

a.

publikacja 30.05.2004 18:11

29 maja 2004 roku, do sanktuarium kalwaryjskiego, pod hasłem: "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12,21), pielgrzymowała Młodzież Archidiecezji Krakowskiej, pod patronatem J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, Metropolity Krakowskiego.

Przy ołtarzu polowym od strony wzgórza Ukrzyżowania, wszystkich pątników pozdrowił ks. bp Jan Szkodoń z Krakowa przekazując pozdrowienia od ks. Kardynała i prosił o modlitwę w jego intencjach oraz w intencjach Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy I pielgrzymki do Ojczyzny. W programie znalazły się: Obrazy sceniczne, Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń oraz Koncert: CHILI MY. Zgromadzeni pielgrzymi dziękowali za kolejny rok katechizacji, prosząc Matkę Bożą Kalwaryjską o wstawiennictwo w intencjach Ojca Świętego i zbliżającego się Dnia Młodzieży w Kolonii.