Rówieśnicy pielgrzymki

KAI

publikacja 03.06.2004 06:06

Młodzi są żywym pomnikiem 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II - powiedział Prymas Polski w warszawskiej bazylice archikatedralnej. Kard. Józef Glemp przewodniczy Mszy św. w miejscu, które dokładnie 25 lat temu o tej samej godzinie nawiedził Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.

W Eucharystii uczestniczyły osoby urodzone w czerwcu 1979 r., które dziś mają dokładnie 25 lat, a także liczni warszawiacy, którzy przed 25 latami brali udział we Mszy św. na Placu Zwycięstwa, w czasie której Ojciec Święty wypowiedział pamiętne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Prymas Polski podkreślił na początku Mszy, że o ile pierwsza wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie rozpoczęła proces odmiany, słynnej "odnowy oblicza tej ziemi", o tyle ludzie urodzeni przed 25 laty, są osobami, które te przemiany noszą wewnątrz siebie. Kard. Glemp zauważył również, że Jan Paweł II poprzez pierwszą pielgrzymkę przybliżył Polakom miejsce Kościoła w społeczeństwie, niezależnie od jego ustroju politycznego. W czasie Eucharystii zamiast homilii aktorka Magdalena Stużyńska odczytała fragmenty papieskiej homilii wygłoszonej podczas pobytu w Warszawie w 1979 r.