Pół wieku kapłaństwa

KAI

publikacja 04.06.2004 05:50

Pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich obchodził kapelan Rodzin Katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski. Z tej okazji odprawiono Mszę św. w kościele pw. św. Andrzeja i Brata Alberta na Placu Teatralnym w Warszawie.

86-letni kapłan, któremu lekarze pozwolili wyjść ze szpitala tylko na godzinę, prosił zgromadzonych, by przechowywali pamięć o ofiarach Katynia oraz by szanowano rodziny pomordowanych, które także przeszły swoiste męczeństwo. Na uroczystości, zorganizowanej przez miesięcznik księży michalitów "Powściągliwość i Praca" (ks. Peszkowski jest laureatem przyznawanej przez czasopismo nagrody "Bóg zapłać"), jubilat poinformował, że kilka dni temu był u Ojca Świętego. Poinformował Papieża, że w sanktuarium jasnogórskim powstanie "Golgota Wschodu" - miejsce upamiętniające męczeńską śmierć polskich oficerów, którzy zginęli z rąk agentów NKWD wiosną 1940 r. - Każdy zraniony będzie mógł polecić Bogu swe cierpienie w tym miejscu - stwierdził ks. Peszkowski. Życzenia i podziękowania złożyli jubilatowi: prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Małgorzata Bartyzel, ks. Józef Maj - prezes Towarzystwa Naukowego Stanisława ze Skalbrzmierza, Anna Pietraszek - dokumentalistka, autorka filmów o ofiarach Katynia. Ks. Zdzisław Peszkowski znany jest w Polsce i za granicą z niezłomnej walki o pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Od kilkunastu lat jest kapelanem Rodzin Katyńskich. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu pochówku polskich ofiar reżimu sowieckiego w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Dba o to, by pamięć o pomordowanych nie przeminęła i by o tragedii pamiętały też nowe pokolenia. Dlatego sędziwy kapłan nie stroni od nietypowych spotkań z młodymi ludźmi. W 2001 roku wystrzałem z pistoletu dał sygnał do rozpoczęcia I Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Ponad 50 ubranych w skóry motocyklistów wyruszyło wówczas do Katynia. Ma także swój własny blog (pamiętnik) internetowy: www.peszkowski.blogspot.com - Moje życie to jedno wielkie zdumienie nad wielkością i miłosierdziem Boga - tak o samym sobie mówi ks. Peszkowski. Jako żołnierz i jeniec obozów w Kozielsku, Pawliszczew Borze i Griazowcu podczas II wojny światowej uniknął śmierci w Katyniu. Pojechał tam po 50 latach, by modlić się za pomordowanych. Od kilku lat prowadzi starania o ukaranie "Trybuny" za opublikowanie w 1997 roku artykułu pt. "Johanes Paulus dixit", zawierającego obraźliwe sformułowania pod adresem Jana Pawła II. Gazeta wygrała proces cywilny w II instancji, ale ks. Peszkowski zapowiada kasację do Sądu Najwyższego.

Więcej na następnej stronie

Urodził się 23 sierpnia 1918 r. w Sanoku, w rodzinie pieczętującej się herbem Jastrzębiec. Jako absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako podchorąży kawalerii 20. pułku ułanów z Rzeszowa. Wzięty do niewoli sowieckiej, więziony był w obozie w Kozielsku, Pawliszczew Borze i Griazowcu, uniknął śmierci w Katyniu. Jako oficer I Pułku Ułanów Krechowieckich w II Korpusie Armii Polskiej gen. Władysława Andresa przeszedł szlak wojenny przez Rosję, Iran, Palestynę, Irak, Egipt, Indie, Syrię, Liban, Włochy i Anglię, gdzie został zdemobilizowany w stopniu rotmistrza. Po wojnie studiował przez rok w Oxfordzie, a następnie wstąpił do polskiego seminarium w Orchard Lake w USA. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1954 r. w Detroit z rąk kard. Edwarda Mooney'a jako kapłan archidiecezji przemyskiej. Studiował na Uniwersytecie Wisconsin, University of Detroit i Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, zdobywając doktorat z filozofii i magisterium z teologii. W latach 1954-1992 wykładał teologię pastoralną, literaturę i język polski w Polskim Seminarium Duchownym św. Cyryla i Metodego oraz St. Mary's College w Orchard Lake. W 1965 r. zorganizował Nowennę dla Polaków na świecie w związku z milenium chrztu Polski. Został też prezesem Polish American Historical Association, naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza Krajem i moderatorem Apostolstwa Chorych Polonii. To jemu zawdzięczamy umieszczoną w 1973 r. w większości kościołów w Polsce kopię milenijnego aktu oddania Polski w niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i w świecie, wydaną drukiem w Kanadzie i ofiarowaną kard. Wyszyńskiemu, który pragnął, aby to zawierzenie przeniknęło do świadomości Polaków. W 1994 r. ks. Peszkowski wrócił do Polski, gdzie jest kapelanem Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, podejmując liczne inicjatywy na rzecz upamiętnienia męczeństwa Polaków na Wschodzie. Mieszka w Warszawie. Otrzymał liczne odznaczenia krajowe i zagraniczne, w tym Nagrodę "Bóg zapłać" miesięcznika "Powściągliwość i Praca" oraz nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka. Kraków, Sanok i Grudziądz przyznały mu godność honorowego obywatela, otrzymał też Medal Prezydenta Tarnowa. Jest prałatem domowym Ojca Świętego (od 1970 r.) i kanonikiem honorowym Kapituły Łomżyńskiej. Opublikował ponad 100 pozycji z zakresu teologii, historii Polski, literatury, filozofii. Jest autorem podręczników do nauki języka polskiego i kultury polskiej, podręczników wychowawczych, dydaktycznych i modlitewników. Napisał bądź wydał ponad 40 książek, w tym 11 o Papieżu Janie Pawle II i 12 o kard. Stefanie Wyszyńskim.