Sekciarski symbol religijny?

KAI

publikacja 10.06.2004 05:14

Sąd Apelacyjny w Kalifornii nakazał usunąć ogromnych rozmiarów krzyż na pustyni na granicy z Nevadą.

Potwierdził tym samym decyzję sądu niższej instancji argumentując, że umieszczanie symboli religijnych w miejscach publicznych jest sprzeczne z zapisanym w konstytucji USA rozdziałem Kościoła od państwa. Krzyż w Parku Narodowym Mojave został wzniesiony w 1934 r. ku czci ofiar I wojny światowej. Decyzję sądu z zadowoleniem przyjęło Amerykańskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (ACLU) i zażądało od władz wystawienia pomnika ofiar wojny "nie zawierającego sekciarskiego symbolu religijnego". W 1999 r. administracja parku narodowego odmówiła ustawienia w bezpośrednim sąsiedztwie krzyża symbolu buddyjskiego.