Buddyzm religią panującą

KAI

publikacja 13.06.2004 05:31

Kościół katolicki w Sri Lance jest zaniepokojony przedłożonym w tamtejszym parlamencie projektem ustawy zakazującej konwersji. Dokument broni buddyzmu jako religii panującej, zaś za nakłanianie do zmiany wyznania przy użyciu środków materialnych przewidziano karę do siedmiu lat więzienia.

Jego tekst został zamieszczony na łamach Biuletynu Oficjalnego Parlamentu Sri Lanki. Dokument wniosła pod obrady izby grupa dziewięciu mnichów buddyjskich, reprezentujących kręgi fundamentalistyczne. Pomimo, że formalnie jest on wymierzony w sekty protestanckie, budzi także zaniepokojenie środowisk katolickich. Episkopat Sri Lanki zdecydowanie sprzeciwia się prozelityzmowi broniąc jednocześnie prawa każdej osoby do decyzji o wyborze swej wiary. Postuluje ponadto utworzenie komisji wspólnej, składającej się z przedstawicieli władz oraz poszczególnych wyznań, której zadaniem miałoby być rozwiązywanie istniejących kontrowersji. Konstytucja Sri Lanki przyznaje buddyzmowi uprzywilejowane miejsce w kraju, gwarantując osobom innych wyznań prawo swobodnego praktykowania swej wiary. Spośród 20 mln mieszkańców kraju dwie trzecie stanowią wyznawcy buddyzmu, jedną szóstą hinduizmu, zaś chrześcijanie i muzułmanie po 9 proc. ludności.