Ku czci Edyty Stein

o. Rafał Wilkowski OCD

publikacja 11.08.2004 10:40

Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, ks. bp Tadeusz Rakoczy, w asyście prowincjałów karmelitów bosych, o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD z Krakowa i o. Didiera Marii Golaya OCD z Paryża, przewodniczył uroczystościom ku czci św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, w 62 rocznicę jej męczeńskiej śmierci i w dniu liturgicznego jej święta, tj. 9 sierpnia br.

Zorganizowane wspólnie przez Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych i przez Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, uroczystości rozpoczęły się w tymże Centrum referatem prof. Wacława Długoborskiego pt. „List Edyty Stein do Papieża Piusa XI i jego tło historyczne”. Następnie miała miejsce modlitwa w Brzezince za wszystkich zamordowanych w Auschwitz-Birkenau i o pokój na świecie. Uroczystości zakończyły się Eucharystią w klasztorze oświęcimskich Sióstr Karmelitanek Bosych, koncelebrowaną przez trzydziestu kapłanów z Polski, Francji i Niemiec, w tym licznych karmelitów bosych, współbraci zakonnych świętej. Nowicjusze karmelitańscy z Czernej zapewnili oprawę liturgiczną i wykonali śpiewy mszalne po gregoriańsku. Należy szczególnie odnotować obecność na tychże uroczystościach przedstawicieli Towarzystw im. Edyty Stein z Francji, z Niemiec, z Wrocławia i z Poznania, a także laikatu karmelitańskiego zrzeszonego w Świeckim Zakonie Karmelitańskim, na czele z przewodniczącym Rady Prowincjalnej Prowincji Krakowskiej Marianem Szymańskim. Jak zaznaczył ks. Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i modlitwy w Oświęcimiu, „w czasie, w którym Europa szuka jedności i źródeł tej jedności, widzimy w Edycie Stein postać, która wzywa nas do głębokiego zastanowienia się nad zadaniem chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie. Ponieważ wierzymy, że ona już weszła do chwały Pana, chcemy ją prosić o wstawiennictwo, aby pomagała nam lepiej zrozumieć nasze chrześcijańskie powołanie”. Nie zapominajmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II, nadając Edycie Stein, karmelitance bosej i męczennicy Oświęcimia tytuł Współpatronki naszego kontynentu, powiedział: „Ogłosić św. Edytę Stein Współpatronką Europy znaczy wznieść nad starym kontynentem sztandar szacunku, tolerancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się wzajemnie rozumieli i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych, oraz by starali się budować społeczeństwo prawdziwie braterskie”.