Znów zdewastowano cmentarz

KAI

publikacja 17.08.2004 05:36

Rzeszowska policja poszukuje sprawców dewastacji Starego Cmentarza w Rzeszowie.

Nagrobne krzyże zostały połamane, a nagrobki przewrócone. Straty oszacowano na 10 tys. zł. Jest to kolejna dewastacja najstarszej rzeszowskiej nekropolii w tym roku. Zniszczony został anonimowy żeliwny krzyż z zawieszoną na nim draperią z końca XIX w. Wandale przesunęli ciężki kamienny postument o kilka centymetrów. Z ziemi wyrwany został również żelazny krzyż na grobie Heleny z Simonettich Bieńkowskiej, ofiary bombardowania Rzeszowa 6 września 1939 r. Oderwano także tablicę z nazwiskiem zmarłej. W tym roku na remont nagrobków przeznaczono 32 tys. zł. Udało się odnowić 10 zabytkowych obiektów. Z pieniędzy prywatnych wyremontowano cztery nagrobki jednej z rodzin. Stary Cmentarz w Rzeszowie został założony pod koniec XVIII w. W 1968 r. nekropolia została uznana za obiekt zabytkowy. Znajduje się na nim ok. 200 nagrobków. Najwięcej jest nagrobków klasycystycznych, ale są także neogotyckie i romantyczne. Do cenniejszych można zaliczyć kamienny pomnik nagrobny Leona Schotta, wykonany w 1903 r. w Krakowie. Na cmentarzu są pochowani znani i zasłużeni dla Rzeszowa, a także powstańcy z 1831 i 1863 r. oraz ofiary wojen.