Pierwszy leksykon Kościoła w Wietnami

KAI

publikacja 19.08.2004 06:21

W państwowej oficynie wydawniczej Wietnamu opublikowany został pierwszy Leksykon Kościoła Katolickiego w tym kraju.

W kraju tym żyje ponad 5,5 mln katolików, nad którymi opiekę duszpasterską sprawuje ponad 2,8 tys. księży. Poinformował o tym ajjatycką agencję UCANews ks. Antoine Nguyen Ngoc Son, sekretarz generalny Konferencji Biskupów Wietnamu. Według danych zawartych w leksykonie, 5,6 mln spośród 80,2 mln obywateli Wietnamu to katolicy. Kościół katolicki w Wietnamie podzielony jest na 25 diecezji. Ponad połowa, bo 1824 spośród 2730 parafii ma na stałe rezydujących proboszczów. W kraju pracuje 2,8 tys. księży oraz 12,3 tys. zakonników i zakonnic. W wyższych seminariach duchownych studiuje 1,3 tys. kleryków, a 1,7 tys. kandydatów przygotowuje się do podjęcia studiów. Leksykon zamieszcza też informacje dotyczące wietnamskich katolików żyjących poza ojczyzną w 37 krajach. W około trzymilionowej diasporze Wietnamczyków żyje 550 tys. katolików, nad którymi opiekę duszpasterską sprawuje dwóch biskupów, 1 tys. księży, 165 zakonników oraz wiele sióstr zakonnych. Ks. Son zauważa, że komunistyczne władze Wietnamu zgodziły się na umieszczenie w leksykonie artykułu o męczennikach wietnamskich z czasów panowania reżimu, a także na artykuły o związkach wietnamskiego Kościoła z katolikami żyjącymi za granica oraz o relacjach z innymi religiami. Leksykon zawiera adresy pocztowe parafii, ich numery telefonów i faksów oraz adresy e-mailowe. Nad redakcją leksykonu pracowała grupa księży, zakonników i zakonnic oraz świeckich. Publikacja zawiera nie tylko najnowsze dane dotyczące Kościoła w tym kraju, ale porusza także najważniejsze wydarzenia z jego historii przypominając, że pierwsi misjonarze dotarli na tereny dzisiejszego Wietnamu w 1533 r.