Prymas Polski: trzeba krytycznie patrzeć na urządzanie się świata bez Boga

KAI

publikacja 14.09.2004 05:38

Aborcja, wielkie operacje finansowe i terroryzm to podstawowe wyzwania dla współczesnej teologii - mówił Prymas Polski podczas VII Kongresu Teologów Polskich w Lublinie.

Prymas nazwał terroryzm "największym bólem świata". Dla świata dzisiaj najpotrzebniejsza jest sprawa obecności Boga w świecie - mówił kard. Glemp. Zauważył, że świat wielkiej polityki i ekonomii chce sam sobą rządzić i organizować się wedle własnych koncepcji, pozostawiając Boga gdzieś na uboczu albo skazując na nieobecność. Tymczasem fakt Objawienia jest zobowiązaniem dla świata, dlatego trzeba krytycznie patrzeć na "urządzanie się świata bez Boga" - mówił Prymas. Zdaniem Prymasa, ogromnym wyzwaniem jest też kwestia światowych operacji finansowych i związanych z tym nierówności. Zauważył, że jest to wyzwanie w sytuacji, gdy tak wielu ludzi cierpi głód i ubóstwo, dlatego potrzebny jest Bóg i Jego zasady w sprawach ekonomii i finansów w świecie. Prymas powiedział, że dziś "największym bólem świata" jest terroryzm. Rozwiązaniem tego problemu może być ostatecznie tylko nawrócenie serc - powiedział Prymas. Dodał, że u podstaw terroryzmu leży grzech, "niewłaściwe traktowanie drugiego człowieka, narażenie miłości bliźniego i sprawiedliwości". Drugi dzień obrad Kongresu dotyczący relacji między teologią a kulturą otworzył wykład o. Jean Galot SJ zatytułowany "Chrystologia a antropologia" i poświęcony problemowi Boskiego pochodzenia i dziewiczego zrodzenia Chrystusa. Wcześniej w kościele akademickim KUL odprawiona została msza w obrządku greckokatolickim.