Nowa Kalwaria w Praszce

a.

publikacja 16.09.2004 09:23

Nową Kalwarię erygowano w Praszce 13 września br.

Praszka, to dziesięciotysięczne miasteczko, które leży nad górną Prosną, na skraju Małopolski, Śląska i Wielkopolski oraz na pograniczu archidiecezji częstochowskiej, diecezji kaliskiej i opolskiej, a także na styku trzech metropolii: częstochowskiej, katowickiej i poznańskiej. Praszka znajduje się w północno-zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej. Obszar przynależy do archidiecezji częstochowskiej. Dokumenty historyczne podają, że król Władysław Jagiełło dał przywilej powstania miasta Praszka w 1392 roku. W XV wieku Praszka była już znaczącą osadą górniczą, bo w jej okolicy występują różne gatunki rud żelaza. Dzięki rozwijającemu się przemysłowi, miasto się rozwijało i zbudowano kościół drewniany, który przetrwał do XVIII wieku, a następnie etapami budowano przez półwiecze nową murowaną świątynię. W 1988 roku w Praszce, na Makowym Wzgórzu, powstała druga parafia, obejmująca wschodnią część tego miasta, wybudowaną dla potrzeb rozwijającego się intensywnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku przedsiębiorstwa państwowego Polmo - Praszka, a obecnie Visteon Poland S.A. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii na Makowym Wzgórzu został ks. kanonik Stanisław Gasiński pochodzący z Woli Radziszowskiej koło Kalwarii Zebrzydowskiej. W czasie jego duszpasterzowania w Praszce przez ostatnie 15 lat wybudowano dwa kościoły: sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej i kościół Św. Rodziny, a na rozległym stoku Makowego Wzgórza powstała tzw. Golgota i kaplice, które stanowią zaczątek tzw. Praszkowskiej Kalwarii. Wszystkie obiekty sakralne powstały staraniem ks. Stanisława Gasińskiego, dzięki ofiarności jego przyjaciół w kraju i za granicą oraz miejscowych parafian. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17.00 nowenną do Matki Bożej Kalwaryjskiej i poświęceniem kaplicy upamiętniającej Dom Świętych Joachima i Anny - miejsce Narodzenia NMP. Później przy krzyżu symbolizującym kaplicę św. Rafała, Ks. Arcybiskup wśród uroczystego ceremoniału dokonał aktu erygowania Kalwarii i Dróżek Pana Jezusa oraz nadał temu miejscu odpusty. Następnie Ks. Abp Stanisław Nowak osobiście poświęcił i okadził wszystkie stacje kalwaryjskie i przewodniczył historycznemu - pierwszemu nabożeństwu dróżkowemu oraz wygłosił pierwsze rozważania przy każdej stacji. Po poświęceniu kaplic i krzyży kalwaryjskich i po zakończeniu nabożeństwa dróżkowego Ks. Arcybiskup przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. pontyfikalnej oraz wygłosił homilię w kościele św. Rodziny. W uroczystościach erygowania Kalwarii w Praszce wzięły udział władze miasta, duchowieństwo diecezjalne, przedstawiciele sanktuarium kalwaryjskiego z Ojcem Kustoszem Władysławem Waśko na czele (obecni byli także o. Jonasz Podsiadło, o. Mikołaj Rudyk i br. Symplicjusz Duha), siostry zakonne, klerycy z WSD z Częstochowy, pielgrzymi i kapłani z sąsiednich diecezji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Praszki i miejscowi parafianie.