Tysiąc czytelników na pielgrzymce

KAI

publikacja 21.09.2004 05:14

Ponad tysiąc osób wzięło udział w VIII pielgrzymce Tygodnika Katolickiego "Niedziela" na Jasną Górę.

Na odbywające się 18 września spotkanie przybyli czytelnicy, przyjaciele i pracownicy tego jednego z największych i najpopularniejszych czasopism katolickich w kraju. Podczas pielgrzymki wręczono prawie 60 medali "Mater Verbi", które przyznaje się osobom zasłużonym dla rozwoju periodyku i promocji czytelnictwa prasy katolickiej. Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem: "Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną". Dlatego też w programie znalazł się m.in. wykład ks. dr. Teofila Siudego "Św. Maksymilian Maria Kolbe promotor kultu Niepokalanej". Wcześniej - ponad tysiąc osób - czytelników, przyjaciół i pracowników Tygodnika - zgromadziło się na wspólnej mszy w bazylice. Nawiązując do obchodzonego 18 września liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Kostki, redaktor naczelny "Niedzieli" uznał, że właśnie zasługą św. Stanisława jest spotkanie u Matki Bożej, którą Święty kochał i wielokrotnie prosił o pomoc, by zawsze podobać się Bogu. "My też przybywamy do naszej «Pierwszej Redaktorki», by złożyć jakby sprawozdanie z minionego roku pracy, wyrazić wdzięczność za wstawiennictwo i prosić o dalsze wsparcie" - powiedział ks. infułat Ireneusz Skubiś. Redaktor naczelny "Niedzieli" wyraził nadzieję, że Maryja ma w opiece każdego ze 180 pracowników tygodnika, około 1000 woluntariuszy i wszystkich czytelników oraz przyjaciół. Po mszy w sali o. Augustyna Kordeckiego odbyło się tradycyjne spotkanie z czytelnikami "Niedzieli". Podczas uroczystości, szczególnie zasłużonym współpracownikom tygodnika wręczone medale "Mater Verbi". Otrzymało je prawie 60 osób, m.in. z różnych edycji diecezjalnych. Organizatorzy uroczystości zadbali, by zaprezentować pracę lokalnych edycji "Niedzieli", pokazując krótkie filmy o poszczególnych diecezjach i działalności tamtejszej "Niedzieli". Wśród odznaczonych znalazła się także Marianna Popiełuszko, matka Sługi Bożego ks. Jerzego. Jak co roku, na zakończenie pielgrzymki, pracownicy "Niedzieli" zawierzyli Matce Bożej Jasnogórskiej to szczególne dzieło ewangelizacji. Tygodnik katolicki "Niedziela" ukazuje się od 1926 r.. Początkowo - do 1939 r. - rozprowadzany była jedynie na terenie diecezji częstochowskiej. Po wojnie swym zasięgiem czasopismo objęło całą Polskę. W 1953 r. władze komunistyczne zawiesiły jego wydawanie. Ponowna zgodę udało się uzyskać dopiero w roku 1981. W tej chwili każdego tygodnia "Niedzielę" czyta ok. miliona osób - zarówno w kraju, jak i za granicą. Średni tygodniowy nakład to ok. 300 tys. egzemplarzy. Czasopismo obecnie jest na wszystkich kontynentach, w samolotach LOT, oraz w internecie, gdzie dostępna jest także wersja rosyjska i angielska. "Niedziela" to 20 edycji diecezjalnych. Od 1996 r. redakcja wydaje także dodatek "Niedziela Telewizyjna". Przygotowywane są również edycje specjalne, np.: od 1993 r ukazuje się "Niedziela Akademicka", "Niedziela Dzieciom" (w grudniu 2000 r. zmieniono nazwę na 'Mała Niedziela") i "Niedziela Młodych" ora dodatek dla Akcji Katolickiej "Czyn Katolicki" (od 1996 r.). Od 1999 r. ukazuje się dodatek "Niedziela dla Krzeptówek". Od 2000 r. wydawane są również specjalne dodatki, np.: "Niedziela Pielgrzyma". Kolejnym nurtem działalności "Niedzieli" są publikacje książkowe. Od 1993 r. ukazuje się cykl "Biblioteka Niedzieli". Uzupełnieniem oferty książkowej są "Zeszyty Niedzieli".