Kto w tym roku dostanie TOTUSa?

KAI

publikacja 23.09.2004 05:41

Już po raz piąty podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim zostaną wręczone Nagrody TOTUS.

Nominacje do tej prestiżowej nagrody za rok 2004 - w czterech kategoriach ogłosiła Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wśród pretendentów do nagrody znaleźli się m.in. Anna Dymna, o. Marian Żelazek, stowarzyszenie Parafiada, "Fronda", redakcje tygodników "Gościa Niedzielnego" i "Niedzieli" oraz twórcy serialu komediowego "Rodzina zastępcza". Doceniono również wysiłek redakcji Polskiego Radia i Radia Watykańskiego, które wspólnie przygotowały 16-płytowy album "Musicie być mocni" będący pełnym zapisem dźwiękowym wszystkich publicznych wypowiedzi Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do ojczyzny. Założona przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przyznaje co roku nagrody w czterech kategoriach. Laureaci otrzymują statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych. W tym roku, w kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" kapituła pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego wskazała 6 nominacji. W gronie nominowanych znaleźli się: - Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie, którego wolontariusze pomagają terminalnie chorym, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną - sieć Katolickich Centrów Edukacji Młodzieży KANA, które organizują bezpłatne kursy dla bezrobotnej i niezamożnej młodzieży. - twórca największego w Polsce ośrodka dla ludzi chorych, bezdomnych i uzależnionych - EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie - Donat Kuczewski - Zofia Morawska, która od ponad 70 lat służy niewidomym i ociemniałym w Laskach. - Doceniono też Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, organizatora największego europejskiego spotkania o charakterze sportowo-kulturalno-religijnym dla dzieci i młodzieży. - Kapituła nominowała również do nagrody o. Mariana Żelazka, misjonarza werbistę, który od ponad pół wieku służy trędowatym w Indiach. W kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" nagrodę TOTUS mają szansę w tym roku zdobyć: - prof. Władysław Bartoszewski, - Anna Dymna, - Leszek Mądzik, - Marcin Pospieszalski - twórcy "Frondy"

Więcej na następnej stronie

Prof. Bartoszewski został nominowany do nagrody jako świadek humanizmu chrześcijańskiego w sytuacji skrajnych zagrożeń wartości oraz w dowód uznania dla jego dorobku naukowego, który stanowi 40 książek i ponad 1,2 tys. artykułów. Anna Dymna, założyła fundację "Mimo wszystko" i wspiera ludzi upośledzonych umysłowo i fizycznie. Swoją opieką artystyczną objęła teatr działający w Schronisku dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach koło Krakowa a także zainicjowała ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Z kolei, Leszek Mądzik doceniony został jako twórca autorskiego teatru "Scena Plastyczna KUL" a Marcin Pospieszalski jako twórca muzyki chrześcijańskiej. Nominowani zostali również twórcy kwartalnika "Fronda", znani z odważnego języka, którym mówią o sprawach wiary, ale również z bezkompromisowości. W trzeciej kategorii: "Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" kapituła typowała do nagrody: - prof. Ernsta-Wolfganga Böckenförde z Fryburga, m.in. współorganizatora sympozjów naukowych w Castel Gandolfo - prof. Josepha Weilera, amerykańskiego konstytucjonalisty wykładającego prawo na wielu prestiżowych uniwersytetach całego świata. - wśród nominowanych w tej kategorii znalazł się także zespół redakcyjny albumu "Musicie być mocni" opracowanego przez redakcje Polskiego Radia i Radia Watykańskiego z okazji 25. Rocznicy I pielgrzymki do ojczyzny. Złożona z 16 płyt CD publikacja stanowi pełny zapis dźwiękowy wszystkich publicznych, a także nieoficjalnych wypowiedzi Jana Pawła II podczas wizyty w 1979 roku. Dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach, podczas gali na Zamku Królewskim przyznany zostanie także "TOTUS medialny". Do tej nagrody nominowano zespół redakcyjny "Biuletynu IPN" za odkłamywanie najnowszej historii Polski i pokazywanie drogi pojednania ludzi i narodów, oraz redakcje "Gościa Niedzielnego" i "Niedzieli". "Gość Niedzielny" - za redagowanie tygodnika opiniotwórczego oraz inspirowanie się nauczaniem papieskim. "Niedziela" - za propagowanie wartości w społeczeństwie oraz poruszanie problematyki społecznej z perspektywy chrześcijaństwa. W gronie nominowanych znalazł się także zespół redakcyjny wydawanego przez jezuitów miesięcznika "Przegląd Powszechny" oraz twórcy serialu komediowego "Rodzina zastępcza", który przełamuje stereotypy dotyczące wizerunku rodzin wielopokoleniowych i zastępczych oraz mniejszości etnicznych i odmienności rasowej. Po raz piąty nagrody TOTUS zostaną rozdane 9 października podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość będzie transmitowana przez TVP.