Św. Franciszek dla dobroczyńcy

KAI

publikacja 04.10.2004 05:18

Stanisław Hrabia, muzykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał statuetkę św. Franciszka z Asyżu. Nagrodę już po raz trzeci przyznała krakowska prowincja franciszkanów swoim dobroczyńcom.

Nazwisko laureata zostało również wpisane do księgi przyjaciół prowincji. Laureat został doceniony za wieloletnie zaangażowanie w formację muzyczną zakonnych kleryków i za ofiarną służbę na rzecz podejmowanych przez franciszkanów inicjatyw. Odbierając nagrodę w krakowskiej bazylice św. Franciszka wyraził wdzięczność zakonnikom, że dają mu franciszkański pokój i dobro. Wyznał też, że z franciszkanami i tą świątynią wiąże się wiele wydarzeń z jego życia: tu przystąpił do Pierwszej Komunii, wziął ślub i obchodził kolejne rocznice zawarcia małżeństwa. Był też ministrantem w bazylice krakowskich franciszkanów, gdzie jak wyznał "doznał wielu wrażeń muzycznych, które zapadły mu głęboko w pamięci". O przyznanie nagrody oraz wpisanie do Księgi Przyjaciół Prowincji wystąpiło Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie. Nowy rektor seminarium o. dr Marian Gołąb wyraził publicznie wdzięczność braciom klerykom, że dostrzegli ogrom pracy wykonywanej od wielu lat przez Stanisława Hrabię na rzecz seminarium i prowincji. Stanisław Hrabia uczy w Krakowie śpiewu franciszkańskich studentów, wykłada teorię muzyki we franciszkańskim seminarium, prowadzi chór klerycki i Grupę MTF (Mały Teatr św. Franciszka). Każdego roku czuwa nad muzyczną oprawą Franciszkańskich Spotkań Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Na co dzień wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli m.in. przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prof. Tadeusz Chrzanowski, wybitny scenograf i artysta plastyk prof. Marian Kołodziej, krakowski lekarz, specjalista z dziedziny nauk medycznych dr Czesław Żurowski, przemyski lekarz stomatolog dr Anna Głuszko. Autorami przyznawanej statuetki - nagrody są studenci krakowskiej ASP Katarzyna Biernat i Michał Piech, pod kierunkiem prof. Krystyny Orzech.