Zanim będzie nowy biskup polowy

KAI

publikacja 05.10.2004 05:33

Ks. płk January Wątroba został wybrany administratorem ordynariatu polowego Wojska Polskiego.

Wyboru dokonało kolegium konsultorów diecezji polowej. Po wyborze nowy administrator złożył wyznanie wiary. W rozmowie z KAI ks. płk Wątroba zapewnił, że "posługa duszpasterska będzie kontynuowana w szeregach wojska bez zmian". Do momentu ogłoszenia nominacji nowego biskupa polowego administrator we współpracy z kolegium konsultorów będzie tymczasowo zarządzał diecezją wojskową. Ks. Wątroba jest kapłanem diecezji rzeszowskiej. Urodził się 1 kwietnia 1960 r. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1985 r. Posługę kapelana w ordynariacie polowym pełni od 1 września 1993 roku. Administrator diecezji polowej był poprzednio wikariuszem generalnym biskupa polowego abp Sławoja Leszka Głódzia. Wcześniej był proboszczem garnizonu Nowa Dęba, dziekanem Śląskiego Okręgu Wojskowego, proboszczem kościoła garnizonowego pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu, proboszczem katedry polowej WP, dziekanem Garnizonu Warszawa, Instytucji Centralnych MON i Sztabu Generalnego WP. Kolegium konsultorów (collegium consultorum), które dokonało wyboru administratora diecezji, to diecezjalny, obligatoryjny organ doradczy składający się z 6-12 księży, mianowanych spośród członków rady kapłańskiej przez biskupa diecezjalnego na okres 5 lat. Najważniejszym zadaniem tego gremium jest zachowanie ciągłości władzy w diecezji w sytuacjach nadzwyczajnych (kan. 502 KPK) np. vacatu na stolicy biskupiej. Dotychczasowy biskup polowy został ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, obecnie diecezja polowa nie ma biskupa. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, w takim wypadku, gdy w diecezji nie ma biskupa pomocniczego to właśnie kolegium konsultorów powiadamia Stolicę Apostolską o zaistniałej sytuacji; rządzi diecezją do czasu dokonania wyboru administratora diecezji; przyjmuje wyznanie wiary od obejmującego urząd administratora diecezji; służy radą i wyraża zgodę na określone prawem decyzje administratora diecezji; przyjmuje nominacyjne listy apostolskie jako świadek kwalifikowany kanonicznego objęcia urzędu biskupa; spełnia funkcje rady kapłańskiej do czasu utworzenia nowej rady. W przypadku mianowania biskupa diecezjalnego lub koadiutora, legat papieski podczas przeprowadzania badania kanonicznego kandydata wysłuchuje opinii niektórych członków tego gremium.