Czynić dobrze wszystkim, nieważne komu

KAI

publikacja 05.10.2004 05:39

Jan Paweł II przyjął na audiencji grupy pielgrzymów, uczestniczących w niedzielnych uroczystościach beatyfikacyjnych pięciorga nowych błogosławionych.

Błogosławionymi zostali: dwaj Francuzi - ks. Piotr Vigne (1670-1740), założyciel zgromadzenia sióstr Najświętszego Sakramentu i o. Józef -Maria Cassant (1878-1903), cysters, dwie siostry zakonne: Niemka Anna Katarzyna Emmerick (1774-1824), kanoniczka regularna św. Augustyna i Włoszka Maria Ludwika de Angelis (1880-1962) ze zgromadzenia córek Matki Bożej Miłosierdzia z Sawony oraz Karol Habsburg (1887-1922), ostatni cesarz Austrii i król Węgier." Nawiązując do postaci nowych błogosławionych Jan Paweł II wyraził nadzieję, że za wstawienictwem błog. Piotra Vigne pojawią się nowi siewcy Ewangelii, brat Józef-Maria Cassant pomoże zakonnikom kontemplacyjnym i ludziom chorym odkrywać tajemnicę modlitwy, a życiowa dewiza błog. Ludwiki De Angelis "Czynić dobrze wszystkim, nieważne komu", zostanie przyjęta jako własna przez wielu z nas. - W duchowej łączności z cierpieniami Zbawiciela "mistyczka z Münsterlandu" wypełniła swoimi cierpieniami słowa Apostoła "dopełniając braki udręki Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (por. Kol 1,24), przypomniał raz jeszcze Ojciec Święty. Dodał, że "przez orędownictwo Pan otwiera ona Wasze serca na wewnętrzne i zewnętrzne bóle i troski innych ludzi. Przykład błogosławionej umacnia we wszystkich cnotę cierpliwości i ducha ofiary. Natomiast Karol z Austrii pragnął zawsze służyć woli Bożej. Wiara stanowiła dla niego wykładnię dla odpowiedzialności jako władca i ojciec rodziny. - Niech za jego przykładem również i wasze życie cechuje ufność w kierowanie przez Boga. Niech nowi błogosławi towarzyszą wam w pielgrzymiej drodze do niebieskiej ojczyzny!, życzył Jan Paweł II. Ojciec Święty pozdrowił biskupów, księży i duchowieństwo zakonne oraz licznych wiernych uczestniczących w niedzielnej beatyfikacji. - Niech Bóg zachowa was w swojej łasce, powiedział Papież.