Prymas Polski: nie tylko wspomnienia, ale też solidarność

KAI

publikacja 11.10.2004 05:50

Musicie być mocni wiarą w Boga, aby stawić czoło problemom, biedzie i bezrobociu - mówił w niedzielę w Warszawie Prymas Polski.

W IV Dniu Papieskim kard. Józef Glemp odprawił Mszę św. w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce. Liturgię transmitował program 3 TVP oraz TV Polonia. W homilii Prymas Polski wyraził życzenie, aby obchody Dnia Papieskiego nie były okazją jedynie do wspomnień, ale aby wierzący obywatele okazali solidarność z ubogą młodzieżą, która za pośrednictwem Fundacji Nowego Tysiąclecia otrzyma możliwość dalszego kształcenia. Komentując Ewangelię, która opisuje uzdrowienie trędowatego, kaznodzieja zwrócił uwagę, że dziś brakuje odwagi, by uznać związek między grzechem a chorobą. - Wielu ludzi nie ma odwagi mówić, że wstrzemięźliwość ratuje przed wieloma chorobami - alkoholizmem, nikotynizmem, uzależnienia od seksu. Permisywizm odbiera odporność w dziedzinie moralnej - podkreślił kard. Glemp. Przypomniał, że aby odeprzeć zło, ujawniające się w dzisiejszych czasach, aby przeciwstawić się materialnej i moralnej biedzie, należy mieć wielką siłę duchową. Ubolewał, że nie brak osób, walczących o prawa ludzi dobrobytu, o prawa homoseksualistów, pomijających autentyczne problemy i biedę. Aby społeczeństwo odrodziło się moralnie, aby nabrało mocy ducha, powinno wrócić do Ewangelii. "Musicie być mocni" - przypomniał apel Jana Pawła II i dodał: mocni wiarą w Boga do tego stopnia, aby odzyskać wiarę w człowieka. Początki parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przy ul. Josepha Conrada 7 w Warszawie sięgają 1982 r., gdy ks. Jan Huryn został skierowany do organizacji nowego ośrodka duszpasterskiego. Po ogrodzeniu placu, na którym miała powstać świątynia, zaczęto w październiku 1982 r. budować tymczasową kaplicę. Wtedy w jej surowych murach odprawił Pasterkę Prymas polski Kardynał Józef Glemp. Wiosną 1983 r. zaczęto budować kościół. W 1988 r. w niewykończonych jeszcze wnętrzach kościoła dolnego zaczęły się regularnie odbywać nabożeństwa. Pierwszą Mszę św. odprawioną w kościele była Pasterka 2000 r.