Teologia po francusku

KAI

publikacja 13.10.2004 05:57

Od kilku dni działa we Francji nowa strona internetowa poświęcona zagadnieniom teologii, życia i myśli religijnej.

Pod adresem www.theologia.fr można znaleźć nie tylko informacje, ale także dyskusje na aktualne tematy i prezentacje stanowisk. Patronujące stronie wydawnictwo Bayard pragnie przyczynić się do wymiany myśli między teologami europejskimi a ich kolegami pracującymi na innych kontynentach. W obecnym wydaniu wiele miejsca poświęcono wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. O znaczeniu religii w życiu publicznym mówią George Walker Bush i jego demokratyczny rywal - John Kerry. Poruszany jest także temat niewolnictwa w Afryce, biblijnego orędzia mądrości czy specyfiki synodu Kościoła maronickiego. Prezentowane są publikacje ukazujące się na francuskim rynku, a także sesje naukowe i wydarzenia kościelne planowane w najbliższych dniach.