Ekonomia dla księży i nie tylko

a.

publikacja 16.10.2004 06:11

Od 23 października br. do 15 stycznia przyszłego roku trwac będzie bezpłatny cykl spotkań o tematyce ekonomicznej i etycznej dla ludzi Kościoła prowadzony przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera.

Kurs będzie miał miejsce w Krakowie w soboty (23 października, 6, 20 i 27 listopada, 4 i 11 grudnia oraz 8 i 15 stycznia) w salach Papieskiej Akademii Teologicznej. Do udziału organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych księży, zakonnice i zakonników, kleryków, katechetów, liderów grup parafialnych i studentów teologii. "Wezwanie Ojca Świętego, by wchodzić na „Areopagi współczesnego świata” z przesłaniem Chrystusa nakłada na nas nieustające zobowiązanie i wymaga, by ciągle odczytywać je w świetle znaków czasu. Jednym z najważniejszych „areopagów” jest dzisiaj dziedzina gospodarki" - piszą w zaproszeniu biskup Józef Guzdek, ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, rektor PAT, dr Jarosław Gowin, rektor WSE. Ich zdaniem brak pogłębionej duszpasterskiej refleksji nad tą sferą życia oznaczałby przyzwolenie na jej sekularyzację, na rozwój licznych patologii, przedmiotowe traktowanie człowieka i dalszą erozję etyki pracy. Chrześcijański opis gospodarki wolnorynkowej, naświetlenie codziennych problemów pracowników i pracodawców z punktu widzenia społecznego nauczania Kościoła należy do pilnych zadań wspólnoty katolickiej w Polsce. Podjęciu tego zadania służy wspólna inicjatywa Papieskiej Akademii Teologicznej, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera i Narodowego Banku Polski. Wysiłkiem tych trzech instytucji w październiku br. uruchomiony zostanie cykl spotkań. Spotkania poprowadzone zostaną przez wybitnych ekonomistów, znawców katolickiej nauki społecznej, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami ekonomii i etyki gospodarczej. Podczas wykładów, warsztatów i dyskusji nacisk położony zostanie na praktyczne dylematy, z jakimi wierni zgłaszają się do swych duszpasterzy. Cykl służyć ma jako pomoc w głoszeniu Słowa Bożego, spowiadaniu, kierownictwie duchowym, animowaniu wspólnot parafialnych i ruchów katolickich, jak również w umacnianiu obecności chrześcijan w życiu publicznym. Podajemy szczegółówy program kursu:

Więcej na następnej stronie

Program kursu ekonomicznego dla księży

Sesja 1: sobota, 23.10.04 10.15 - 11:45 Po co księdzu ekonomia - kapitalizm w świetle nauczania społecznego Kościoła - Maciej Zięba OP 12.00 - 13.30 Powszechne przeznaczenie dóbr a własność prywatna. Chrześcijanin na rynku - Maciej Zięba OP Sesja 2: sobota, 6.11.04 10.15 - 11.45 Obrót gospodarczy. Rynek dóbr i usług, rynek pracy i rynek finansowy - Marian Moszoro 12.00 - 13.30 Podstawowe zmienne makroekonomiczne i ich wzajemne relacje - Marian Moszoro Sesja 3: sobota, 20.11.04 10.15 - 11.45 Czym jest pieniądz? Funkcje pieniądza. Bank Centralny i banki. Stopy procentowe. Inflacja, recesja - Marian Moszoro 12.00 - 13.30 Podaż, popyt, cena. Formy organizacji rynku (wolna konkurencja, oligopol, monopol). - Marian Moszoro Sesja 4: sobota, 27.11.04 10.15 - 11:45 Gospodarka i giełda - Piotr Szeliga 12.00 - 13.30 Etyczne i ekonomiczne znaczenie globalizacji - prof. Paweł Dembiński Sesja 5: sobota, 4.12.04 10.15 - 11.45 Relacje między kapitałem a pracą. Zmiany technologiczne, wydajność pracy. Debata oksfordzka: “Hipermarkety: tak czy nie” - Marian Moszoro 12.00 - 13.30 Bezrobocie i formy zwalczania. Rola związków zawodowych - Marian Moszoro Sesja 6: sobota, 11.12.04 10.15 - 11:45 Sprawiedliwość a sprawiedliwość społeczna - bp Tadeusz Pieronek 12.00 - 13.30 Dylematy etyczne polskiego przedsiębiorcy cz.I - Roman Kluska Sesja 7: sobota, 8.01.05 10.15 - 11.45 Przedsiębiorstwo i jego interesariusze (stakeholders). Funkcja zysku - Marian Moszoro 12.30 - 13.30 Wall Street – case - Marian Moszoro Sesja 8: sobota, 15.01.05 10.15 - 11:45 Dylematy etyczne polskiego przedsiębiorcy cz.II - Roman Kluska 12.30 - 13.30 Kapitał zagranicznego a stan polskiej gospodarki - Wojciech Heydel, BP Poland Więcej informacji znajduje się na stronie www.wse.krakow.pl Zapisy na kurs prowadzi Tomasz Stępień (stepien@wse.krakow.pl)