Jeśli rację ma Papież...

KAI

publikacja 24.10.2004 04:52

Msza św. dziękczynna za 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II zakończyła 329. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu, korpus dyplomatyczny, świat nauki i kultury. Eucharystii w stołecznym kościele Świętego Krzyża przewodniczył 22 października nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, a biskup bydgoski Jan Tyrawa wygłosił homilię. - W obliczu dramatu na Bliskim Wschodzie, rozgrywającego się na naszych oczach dramatu na Bałkanach i w Biesłanie, światowego terroryzmu, niemocy zbudowania życia Polaków na trwałych fundamentach moralnych nie milknie głos Papieża wołającego o duszę - powiedział biskup bydgoski. - Tego głosu nie można nie słyszeć, nie można go przemilczeć. Ten głos jest rozstrzygający. Jeśli świat ma rację, to nie musimy się niczym przejmować, ale jeśli rację ma Papież, to my wszyscy musimy się nawrócić - podkreślił. Bp Tyrawa stwierdził, że Jan Paweł II jest znakiem jedności we współczesnym Kościele, przewodnikiem w poszukiwaniu prawdy i mądrości. Niestety, świat poszukuje szybkich odpowiedzi, a odnalezienie prawdy wymaga cierpliwości i czasu - ubolewał kaznodzieja. Dodał, że wymaga to także powrotu do początku, który jest w Bogu. - Świat zdaje się być zagubiony, bowiem zgubił sens i cel, zapomniał o początku. Zapewne jeszcze bardziej boleśnie odnosi się to do Europy, która jako pierwsza budowała szpitale, przytułki i uniwersytety, bo była chrześcijańska - mówił biskup bydgoski. Dodał, że "dziś Europie i Polsce wydaje się brakować mocy ducha chrześcijańskiej kultury". Bp Tyrawa zwrócił też uwagę na nauczanie Papieża na temat wolności. Według niego, współczesny świat odrzuca prawdę, upatrując w niej zagrożenie dla wolności. - Papież uświadamia nam, że wolność działania bez prawdy staje się dyktaturą użytkowości i największym zniewoleniem. Człowiek, działając bez prawdy, staje się niewolnikiem własnego egoizmu, egocentryzmu, własnej próżności i własnej niewiedzy - podkreślił kaznodzieja. Msza św. w intencji papieża odprawiana jest tradycyjnie w stołecznym kościele Świętego Krzyża przez nuncjusza w kolejną rocznicę rozpoczęcia obecnego pontyfikatu, czyli 22 października każdego roku. Jest to jednocześnie liturgia z okazji święta państwowego Watykanu, dlatego uczestniczą w niej członkowie korpusu dyplomatycznego, którego dziekanem, czyli honorowym przewodniczącym jest w Polsce (podobnie jak w wielu innych krajach) nuncjusz apostolski.