USA: Kapłańska niedziela

Radio Watykańskie/a.

publikacja 01.11.2004 08:57

Katolicy Stanów Zjednoczonych modlili się wczoraj szczególnie w intencji księży - podało Radio Watykańskie.

Już po raz drugi obchodzona była w tym kraju tak zwana „niedziela kapłańska”. Katolicy świeccy przez cały dzień gromadzili się wspólnie na specjalnych modlitwach i nabożeństwach paraliturgicznych, aby duchowo wpierać swoich duszpasterzy. Wczorajsza niedziela była przede wszystkim podziękowaniem księżom amerykańskim za ich świadectwo życia oraz wierność wobec kryzysu spowodowanego przez oskarżenie niektórych kapłanów o molestowanie seksualne. Wierni także dziękowali swoim księżom za ich solidnie wykonywaną posługę duszpasterską oraz za ich troskę o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ten szczególny dzień w życiu amerykańskiego Kościoła jest wspierany przez szereg katolickich stowarzyszeń i organizacji. Według ojca Roberta Silvy, przewodniczącego krajowego stowarzyszenia kapłanów, w ‘pierwszej niedzieli kapłańskiej” wzięło udział około 10% wiernych, natomiast we wczorajsze spotkanie zaangażowało się 25% parafian. Ponadto ojciec Silva zachęcił organizacje katolickie, aby wspierały wszelkie kościelne inicjatywy i były kreatywne w rozpoznawaniu znaków czasu.