Harcerski "Znicz"

Radio Watykańskie/a.

publikacja 01.11.2004 09:11

W dniach poprzedzających 1 listopada na naszych cmentarzach trwało wzmożone porządkowanie grobów, na których składane są kwiaty, zapalane znicze, jako wyraz pamięci o tych, którzy od nas odeszli.

Na wielu grobach zapłonęły lampki z harcerską lilijką, które można nabyć w ramach prowadzonej – podobnie jak w poprzednich latach – Harcerskiej Akcji „Znicz”. W podobną akcję o charakterze charytatywnym włączyła się w tym roku Caritas Diecezji Ełckiej. Znicze ełckiej Caritas, z których dochód przeznaczony będzie na utrzymanie noclegowni dla bezdomnych i stołówek dla ubogich, można od wielu już dni nabyć w parafiach na terenie całej diecezji. Jak podkreślają organizatorzy tegorocznej akcji „znicze Caritas, które zapłoną na grobach naszych bliskich niech będą znakiem solidarności z najuboższymi, potrzebującymi, bezrobotnymi; tymi, którzy pragną ujrzeć Chrystusa w tym wspólnym dziele miłosierdzia”. Na specjalnych zniczach widnieje logo Caritas i fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi...”.