Pielgrzymka Papieża: Nadzieja i realizm

KAI

publikacja 11.11.2004 05:28

Ojciec Święty wyraża chęć przyjazdu do Polski - powiedział KAI kard. Józef Glemp powrocie z Watykanu.

Prymas Polski dodał, że nadziei na przyjazd Głowy Kościoła towarzyszyć musi realizm, wynikający ze stanu papieskiego zdrowia. Kard. Glemp przebywał w Watykanie od 5 do 9 listopada br. Ksiądz Prymas poinformował o swej bezpośredniej rozmowie z Janem Pawłem II, podczas której Ojciec Święty po raz kolejny wyraził chęć przyjazdu do Ojczyzny. Zdaniem kard. Glempa ewentualny przyjazd Ojca Świętego - jeśli do niego dojdzie ze względu na stan zdrowia - mógłby być możliwy w czerwcu przyszłego roku. Prymas życzyłby, aby Papież odprawił w dniu 19 czerwca Mszę św. na Polach Wilanowskich w Warszawie, w pobliżu budowanego kościoła pw. Świętej Opatrzności Bożej. Dodatkowym motywem papieskiej wizyty mógłby być planowany wówczas w Polsce Kongres Eucharystyczny, będący istotnym wydarzeniem Roku Eucharystii. Idea i program tego Kongresu ma być przedmiotem obrad biskupów na najbliższym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, w końcu listopada na Jasnej Górze. Prymas poinformował, że wiosną 2005 roku ponownie ruszą prace budowlane świątyni Świętej Opatrzności Bożej. Kard. Glemp poinformował, że systematycznie wpływają ofiary na budowę świątyni, ale są to przede wszystkim datki od osób ubogich. Prymas przewiduje, że wiosną zostanie otwarty Dom Parafialny przy tejże świątyni, w którym znajdzie miejsce m. in. ośrodek dla osób w podeszłym wieku. Prymas Polski poinformował również, że przedmiotem zakończonej wczoraj jego wizyty w Watykanie były zbliżające się beatyfikacje i kanonizacje Polaków. Powiedział, że posuwa się proces księdza Jerzego Popiełuszki, którego męczeństwo nie budzi wątpliwości. Podobnie zbliża się do finału proces beatyfikacyjny ks. Michała Sopoćko oraz kanonizacyjny abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.