Obrońcy życia: Co na to premier?

KAI

publikacja 17.11.2004 05:34

Za nieuzasadnioną ingerencję w wewnętrzne sprawy państwa polskiego uznała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia sugerowanie legalizacji aborcji w Polsce przez Komitet Praw Człowieka ONZ.

W liście do premiera Marka Belki prezes PFROŻ, która zrzesza 138 organizacji prorodzinnych, Paweł Wosicki wyraża zdumienie z powodu braku "właściwej reakcji przedstawicieli naszego państwa, uczestniczących w 82. Sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie, na fałszywe dane i wnioski prezentowane przez tzw. organizacje feministyczne, a także brak obrony obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych". Zdaniem PFROŻ, stanowisko Komitetu Praw Człowieka jest niezgodne nie tylko z Konstytucją RP, zobowiązującą do ochrony prawnej każdego życia ludzkiego oraz ochrony macierzyństwa, i z ustawą o planowaniu rodziny, ale także z uchwałą polskiego Sejmu deklarującego, że w kwestii ochrony ludzkiego życia Polska decyduje suwerennie. Jest również sprzeczne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ, zobowiązującą do ochrony każdego ludzkiego życia. "Liczymy na zajęcie przez Pana Premiera stanowiska w sprawie braku właściwych działań polskich przedstawicieli w ONZ oraz przedstawienie Komitetowi Praw Człowieka odpowiedzi zgodnej z polskim prawodawstwem i rzeczywistymi danymi dotyczącymi problemu ochrony życia i zdrowia dzieci poczętych zawartych w corocznych sprawozdaniach rządowych" - napisał w imieniu Federacji Paweł Wosicki.