Moskwa: Wiara i Słowo

Radio Watykańskie/a.

publikacja 21.11.2004 13:14

W Moskwie zakończył się festiwal mediów prawosławnych „Wiara i Słowo".

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym słowa pozdrowień skierowali przysłuchujący się obradom przedstawiciele Kościołów Prawosławnych z Grecji, Rumunii, Bułgarii i Polski. Reprezentujący polskie prawosławie szef redakcji ekumenicznej TVP o. Henryk Paprocki zaproponował, żeby następny festiwal nie ograniczał się tylko „do wymiaru Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, ale stał się festiwalem prawosławnych dziennikarzy całego świata”. W imieniu Ojca Świętego Jana Pawła II słowa pozdrowienia przekazał sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu bp Renato Boccardo. W posłaniu papieża czytamy: „ Nie możemy powiedzieć, czy ŚMP są same w sobie dobre czy złe, o tym decydują posługujący się nimi ludzie...są one (ŚMP) jednym z najlepszych sposobów Ewangelizacji dla ludzi poszukujących głębokiego sensu swojego życia... jeśli społeczność europejska utraci znaczenie chrześcijaństwa, utraci kulturę, jak to powiedział Goethe - chrześcijaństwo jest ojczystym językiem Europy”. Dalej Ojciec Święty wyraził życzenie: „ Oby w zgiełku wytworzonym przez telewizję, komputery, reklamę można było odnaleźć miejsce, gdzie w ciszy dotrze do każdego człowieka skierowane do niego Słowo Boże”.