Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2004 - „ROZPAL SERCE"

www.caritas.pl/a.

publikacja 26.11.2004 06:01

Już po raz 10 Caritas w okresie Adwentu, organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozprowadzając - głównie poprzez parafie - wigilijne świece.

Dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom potrzebującym: ubogim, odrzuconym, zagrożonym patologiami. W wielu polskich rodzinach tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole w miejscu przeznaczonym dla niespodziewanego gościa. Z okazji 10 – lecia oprócz spotów telewizyjnych, radiowych, reklam prasowych i plakatów Caritas przygotowała specjalną kolędę oraz teledysk promujący Wigilijne Dzieło. Wigilijna świeca Caritas staje się w naszych domach czytelnym znakiem, że nasza postawa służby drugiemu człowiekowi powinna być nie tylko od święta. Pieniądze pozyskane w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom wspierają projekty charytatywne realizowane przez Caritas diecezjalne na rzecz dzieci i rodzin. Większość funduszy zasili program wakacyjny Caritas. W koloniach Caritas organizowanych rokrocznie dla dzieci z ubogich rodzin biorą udział tysiące młodych ludzi. W 2004 roku z tej formy darmowego lub bardzo taniego wypoczynku skorzystało ponad 100 000 ubogich dzieci. Duża część pieniędzy pozyskanych w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom przeznaczana jest na wsparcie placówek charytatywnych prowadzonych przez diecezjalne Caritas dla potrzebujących dzieci. Do ośrodków takich należą domy samotnej matki i dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych. Część pieniędzy przeznacza się na dożywianie dzieci w szkołach i pomoc doraźną. Każdego dnia Caritas w Polsce dożywia ponad 54 tysiące dzieci. Pozyskane środki finansowe pozostają w większości w diecezjalnych Caritas, część z nich zasiliła parafialne zespoły Caritas, 10 groszy z każdej świecy Caritas przeznacza na projekty pomocy dzieciom poza granicami naszego kraju: do tej pory pomoc została przekazana na projekty w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie. W roku 2004 uzyskane fundusze zostaną przekazane na pomoc dzieciom w Iraku, Sudanie i Czeczenii. W tym roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest także po raz piąty wspólnym przedsięwzięciem trzech organizacji charytatywnych: Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonii Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. Wigilijne świece będą rozprowadzane przez parafie tych Kościołów. W poszczególnych organizacjach charytatywnych tych Kościołów pozostaną pozyskane fundusze, które będą wykorzystane na działalność charytatywną związaną z dziećmi. Zrozumieniu idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom służy symbolika światła i ciemności. Światło kojarzone jest z nadzieją i miłością. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia: dziećmi ubogimi, pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych, sierotami. Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest – poza zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym – również uczulenie człowieka na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami. Posłuchaj relamówki