Papież i Legioniści Chrystusa

Radio Watykańskie/a.

publikacja 28.11.2004 11:36

Ojciec święty wyraził uznanie dla dzieła założyciela Legionistów Chrystusa, zaś Stolica Apostolska definitywnie zatwierdziła statut związanego z tym zgromadzeniem ruchu Regnum Christi.

W bazylice świętego Pawła za Murami odbyły się w piątek uroczystości 60-lecia kapłaństwa ojca Marciala Maciela. Wzięli w nich udział liczni kardynałowie, w tym watykański Sekretarz Stanu, kardynał Angelo Sodano. Papieskie przesłanie odczytał substytut do spraw ogólnych, arcybiskup Leonardo Sandri. Jan Paweł II podkreślił znaczenie zainicjowanych przez ojca Maciela dzieł apostolskich. Są to placówki edukacyjne i charytatywne istniejące dziś w 16 krajach świata. Stawiają sobie za cel upowszechnianie wartości rodzinnych i godności osoby. Ojciec święty wskazał zwłaszcza na rolę Papieskiego Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie oraz dwóch międzynarodowych seminariów duchownych Mater Ecclesiae – w Rzymie i w Săo Paulo w Brazylii. Celem istniejącego od 1941 roku zgromadzenia Legionistów Chrystusa jest upowszechnianie Królestwa Chrystusowego zgodnie z wymogami chrześcijańskiej sprawiedliwości i miłości, w ścisłej współpracy z poszczególnymi biskupami diecezjalnymi. Zgromadzenie liczy obecnie około 600 kapłanów i niemal 2,5 tys. alumnów wyższych i niższych seminariów duchownych. Prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, arcybiskup Franc Rodé wydał dekret definitywnego zatwierdzenia statutów ruchu Regnum Christi. Jest on specyficznym narzędziem apostolatu Legionistów Chrystusa w budowaniu cywilizacji sprawiedliwości i miłości. Należą do niego świeccy, osoby konsekrowane, kapłani i diakoni. Na całym świecie Regnum Christi liczy 65 tys. członków. Ruch koordynuje pracę 340 tys. wolontariuszy, zaangażowanych w działania społeczne, prorodzinne, misyjne i ewangelizacyjne.