Prawosławie: Kościół a polityka

KAI

publikacja 01.12.2004 05:58

"Zbawienie można realizować w każdym okresie politycznym" - powiedział 29 listopada bp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, na wykładzie Wszechnicy Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Bp Jakub stwierdził, że Kościół funkcjonował i funkcjonuje we wszystkich typach władzy, choć traktowany był w różny sposób. Kościół obecnie utożsamiany jest tylko z hierarchią. Jest on tymczasem miejscem działania Ducha Świętego, zgromadzeniem ludzi, którzy mają udział w życiu wiary. Kościół to wspólnota świętych. "Słyszymy, że państwo musi być oddzielone od Kościoła, stricte świeckie. Czy pozostawienie spraw wiary na uboczu nie jest zajęciem wobec niej pozycji? - pytał biskup. - Państwo, które dba o interesy swoich obywateli, czy nie powinno dbać także o sprawy religii? Czy Kościół nie powinien zająć określonej pozycji wobec działań władz?". Duchowny stwierdził, że Kościół jest coraz bardziej odsuwany od spraw społecznych. Nastąpiło całkowite zerwanie związków między moralnością chrześcijańską a państwową. To, co jest niemoralne dla jednostki, jest moralne dla państwa: pycha, nienawiść, szpiegostwo. "Czy państwo powinno rugować Kościół jako ten, co zagraża władzy?" - zastanawiał się ordynariusz białostocko-gdański. Przypomniał jednak, iż zbawienie można realizować w każdym okresie politycznym. Kościół nakazuje modlić się za władzę, żeby ludzie wierzący mogli żyć w pokoju i pobożności. Organizatorami wszechnicy są prawosławna diecezja białostocko-gdańska, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku. Tematyka wykładów wszechnicy dotyczy takich tematów jak dogmatyka, liturgika, historia Kościoła, aktualnych problemów Cerkwi oraz jej udziału w życiu społecznym. Temat "Pismo Święte jako przewodnik w życiu duchowym człowieka" to temat wykładu, jaki wygłosi 27 grudnia arcybiskup wrocławski i szczeciński Jeremiasz, biblista z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. "Prawosławie w twórczości Tołstoja" to tytuł wykładu jaki wygłosi 24 stycznia arcybiskup łódzki i poznański Szymon. Natomiast ks. dr Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie będzie mówił 28 lutego o eschatologicznych poglądach o. Sergiusza Bułgakowa. 28 marca o duchowym bogactwie myśli teologicznej św. Ignacego Branczaninowa opowie ks. archimandryta dr Jerzy Pańkowski, namiestnik klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, natomiast 25 kwietnia o sakramentach w Kościele prawosławnym mówić będzie ks. archimandryta dr Paisjusz (Piotr Martyniuk), zastępca rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.