Rzym: Człowiek-maszyna w kinie duchowym

Radio Watykańskie/a.

publikacja 03.12.2004 14:42

„Hybrydyzacja człowieka i maszyny, tożsamość i świadomość w kinie postmodernizmu" - pod tym hasłem w Rzymie trwa Festiwal Kina Duchowego.

Został zorganizowany przez Papieską Radę do spraw Kultury, Filmotekę Watykańską oraz włoskie centrum promocji imprez kulturalnych. Jest to już 8. edycja festiwalu. Jak podkreślił jeden z organizatorów, ksiądz Dai o Edoardo Viganò, celem imprezy jest podjęcie refleksji na temat postmodernistycznej wizji kultury, nauki i techniki. Otwierając festiwal arcybiskup John Foley przypomniał, że kino niejednokrotnie mierzyło się już z tematem krzyżówki człowieka z maszyną. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu podkreślił, że głównie ukazywane były futurystyczne scenariusze mówiące o szkodliwych dla człowieka wynikach takiej hybrydyzacji. Przypomniał, że także kino używające coraz bardziej wyspecjalizowanych maszyn musi z pokorą stawić czoła technologizacji i większą uwagę zwracać na godność człowieka i promowanie wartości. Z kolei kardynał Roger Etchegaray zwrócił uwagę, że kinowa fantastyka zadaje nader poważne pytanie o istotę inteligencji, w którą człowiek wyposaża roboty i o zakres ich autonomii względem własnego twórcy. W ramach Festiwalu Kina Duchowego w Rzymie odbędzie się przegląd 15 filmów. Rozpocznie się on 14, a zakończy 19 grudnia.