Kard. Ratzinger: Europejski laicyzm w natarciu

Radio Watykańskie/a.

publikacja 03.12.2004 14:47

Liczne kręgi laickie są gotowe do dialogu z Kościołem, jednak laicyzm radykalny daleki jest od postawy dialogu. Zwrócił na to uwagę kardynał Joseph Ratzinger, wypowiadając się na trwającym w Rzymie seminarium dla salezjańskich przełożonych prowincjalnych z całej Europy - poinformowało Radio Watykańskie.

Bierze w nim udział około stu księży i sióstr zakonnych, reprezentujących siedem i pół tysiąca europejskich salezjanów. Spotkanie poświęcone jest wyzwaniom stojącym przed zgromadzeniami salezjańskimi – szczególnie gdy chodzi o pracę z młodzieżą – w obecnej sytuacji naszego kontynentu. Według prefekta Kongregacji Nauki Wiary radykalny laicyzm sprowadza wszystko do kategorii rynku. Opiera się na idei wolności absolutnej, głosząc zupełną przypadkowość człowieka i uważając, że w imię wolności nie musi się on kierować żadnymi normami. Dlatego uznaje za dozwolone dokonywanie wszelkich eksperymentów i pozostawia człowiekowi nawet decydowanie o własnej przynależności płciowej. Dziekan kolegium kardynalskiego zwrócił uwagę, że radykalny laicyzm chętnie powołuje się na tradycję oświecenia, jednak przedstawia ją w sposób karykaturalny. Zdaniem kardynała Ratzingera grozi on zniszczeniem humanizmu. Radykalny laicyzm jest antyeuropejski, ponieważ wypacza historię i rolę, jaką odegrał w niej Kościół. W rzeczywistości chrześcijaństwo już od pierwszych wieków głosiło prymat wolności. Separacja państwa od Kościoła obecna jest już w Ewangelii.