Nowy naczelny rabin Polski

KAI

publikacja 14.12.2004 07:12

Michael Schudrich został naczelnym rabinem Polski. Decyzję taką podjął Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Jednocześnie Schudrich nadal pozostaje rabinem Warszawy i Łodzi. Poprzedni naczelny rabin Polski, Menachem Joskowicz, wyjechał w 1999 r. do Izraela. Naczelny rabin ma reprezentować polskich Żydów podczas ceremonii narodowych i międzynarodowych oraz innych wydarzeń wymagających obecności żydowskiego przedstawiciela. Jego zadaniem jest też nawiązywanie kontaktów z gremiami "serdecznie nastawionymi do polskiej społeczności" żydowskiej. Tylko on jest upoważniony do wydawania, w imieniu polskiego rabinatu, certyfikatów koszerności. On też ma akceptować kandydatów na rabinów i uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów między gminami żydowskimi, a także wewnątrz gmin. Posiada głos decydujący w sprawach życia religijnego w gminach. Odpowiada również za opiekę nad cmentarzami, należącymi do gmin, a także za sprawy związane z uhonorowaniem zmarłych w obozach zagłady i pochowanych w masowych grobach. Ma prawo zawetowania każdej działalności wykraczającej poza granice tradycyjnego judaizmu, może też usunąć osobę z gminy, o ile jego decyzję zatwierdzi dwóch innych członków Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Zobowiązany jest do spędzenia przynajmniej jednego szabatu w roku w każdej z gmin. Ponadto ma wygłaszać okazjonalne wykłady i dawać lekcje (shiurim), przynajmniej w większych gminach: w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Ponieważ stanowisko naczelnego rabina "służy jako symbol i wyznacznik standardu dla Żydów mieszkających w dzisiejszej Polsce", pozycja ta zobowiązuje go "do uczciwości w prywatnym zachowaniu". Dlatego nie może on m.in. "angażować się w prywatne interesy w Polsce" ani też "oferować prywatnych certyfikatów koszerności". Jeżeli zaś "zaangażuje się w sprawy narażające na zniszczenie reputacji jego lub reputacji gminy", może zostać zwolniony "w trybie natychmiastowym". Michael Schudrich ma 49 lat, urodził się jako syn rabina w Nowym Jorku. Jest rabinem od 1980 r. W latach 1983-89 pełnił funkcję rabina społeczności żydowskiej w Japonii, a w latach 1992-98 mieszkał w Warszawie, gdzie był dyrektorem polskiego oddziału amerykańskiej Fundacji Ronalda S. Laudera. Od czerwca 2000 r. jest rabinem Warszawy i Łodzi. Ma żonę i córkę.