Sylwestrowe dyspensy

a.

publikacja 18.12.2004 09:38

W tym roku Sylwester przypada w piątek - dzień pokuty. W związku z tym arcybiskupi lubelski i katowicki udzielili wienym swoich diecezji dyspensy, dzięki której mogą się bawić i spożywać potrawy mięsne nie popełniając grzechu. [**Porozmawiaj o tym na FORUM![][1]**][2] [1]: zdjecia/zdjecia/wprzod.gif [2]: http://forum.wiara.pl

Czwarte przykazanie kościelne, w obowiązującej od roku w polsce wersji mówi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi: - dniami pokutnymi są wszystkie piątki całego roku i okres Wielkiego Postu (kanon 1250); - wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystki piątki całego roku, chyba że w danym dniu wypada uroczystość oraz w środę popielcową (kanon 1251) i Wigilię Bożego Narodzenia (II Polski Synod Plenarny, Liturgia, n. 121); obowiązuje ona wszystkich po ukończeniu 14 roku życia (kanon 1252). W związku z tym abp Damian Zimoń poinformował, że w dniu 31 grudnia 2004 r. (piątek) udziela dyspensy od wstrzemięźliwości i praktyk pokutnych. Arcybiskup Metropolita Lubelski, korzystając z uprawnień z kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanon ten mówi o uprawnieniu biskupa do udzielania dyspens powierzonym mu wiernym) udzielił dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 31 grudnia 2004 r., w tym od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokamów mięsnych. Korzystając z dyspensy, wierni winni uczynić w stosownym czasie inne dzieła pokutne, zwłaszcza o charakterze religijnym lub charytatywnym. Porozmawiaj o tym na FORUM