Rosja: 12 dzieci naczelnego rabina

KAI

publikacja 22.12.2004 07:27

W rodzinie Berla Lazara - naczelnego rabina Rosji - przyszło na świat dwunaste dziecko, tym razem dziewczynka.

Oboje małżonkowie: 40-letni Berl i jego żona Hana zapewniają, że nie zamierzają na tym poprzestawać. Wiadomość o tym wydarzeniu podały na pierwszych stronach prawie wszystkie główne rosyjskie środki przekazu. Wielodzietność jest tradycją rodzin żydowskich, zwłaszcza ortodoksyjnych, judaizm uważa bowiem dzieci za błogosławieństwo Boże. W dzielnicach Żydów religijnych w Jerozolimie nie są rzadkie rodziny, mające nawet 20 i więcej dzieci. Na przykład czołowy współczesny pisarz żydowski Chanoch Teller ma 21 dzieci, a w miasteczku Kfar Chabad mieszka rodzina Sznejersonów, najliczniejsza w Izraelu, która doczekała się 23 potomków. Najmłodsza córka Lazarów nie ma jeszcze imienia, gdyż - zgodnie z prawem żydowskim - dziewczynka otrzymuje je w pierwszym po urodzeniu dniu czytania zwojów Tory, co w tym wypadku będzie 23 bm. Gdyby to był chłopiec, otrzymałby imię ósmego dnia, już po obrzezaniu. Berl Lazar urodził się w 1964 w rodzinie rabinów chasydzkich w Mediolanie. Po ukończeniu w 1978 szkoły żydowskiej w swym mieście wyjechał na dalszą naukę do Stanów Zjednoczonych. Kształcił się najpierw w kolegium rabinistycznym w New Jersey, a następnie w głównej jesziwie (szkole rabinistycznej) w Nowym Jorku. W 2 lata po zakończeniu studiów, w 1987 po raz pierwszy przyjechał do ówczesnego ZSRR jako turysta, w rzeczywistości zaś nielegalnie wykładał podstawy judaizmu w Moskwie, Leningradzie, Wilnie, Tbilisi, Taszkencie, Baku i Ałma Acie. We wrześniu 1990 został rabinem moskiewskiej synagogi a w 3 lata później wybrano go na przewodniczącego związku rabinów Wspólnoty Niepodległych Państw. W 1998 rabin Berl Lazar stanął na czele Federacji Gmin Żydowskich Rosji. W maju 2000 r. otrzymał obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, a w miesiąc później zjazd gmin żydowskich przytłaczającą większością głosów wybrał go na naczelnego rabina Rosji.