Jan Paweł II: Naszego serca nie ogarnia lęk w obliczu trudności

Radio Watykańskie/a.

publikacja 22.12.2004 13:57

Papieskie pielgrzymki do Berna i Lourdes, 40-lecie ważnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, wizyty Patriarchy Ekumenicznego w Rzymie, rozpoczęcie obchodów Roku Eucharystii - to główne wydarzenia ostatnich 12 miesięcy, do których nawiązał papież na tradycyjnym bożonarodzeniowym spotkaniu z kardynałami i z pracownikami Kurii Rzymskiej - podało Radio Watykańskie.

W ich imieniu przemówił kardynał Joseph Ratzinger. „Dziękujemy Waszej Świątobliwości – mówił dziekan kolegium kardynalskiego – za niewzruszoną wiarę, za wierność swej misji utwierdzania braci, za wielkoduszność i odwagę w zdążaniu dzień po dniu Chrystusowymi śladami, za cierpliwość w noszeniu Jego jarzma, dopełniając w swoim ciele tego co brakuje udrękom Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół”. Wcielony Syn Boży – podkreślił ojciec święty – powierzył Kościołowi misję „znaku i narzędzia wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. Mówi o tym soborowa konstytucja o Kościele. Mamy być coraz bardziej świadomi, że to dla nas priorytet – poczynając od jedności chrześcijan, której Sobór poświęcił dekrety o ekumenizmie i o Kościołach wschodnich. Wszystkie te dokumenty promulgowano 40 lat temu. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że także obchodzony obecnie Rok Eucharystii ma ożywić pragnienie jedności, wskazując na jej jedyne źródło – Chrystusa. Dla tegorocznych inicjatyw ekumenicznych znamienne były wizyty w Rzymie delegacji z Finlandii, a zwłaszcza patriarchy Bartłomieja I, który był tu dwukrotnie – w czerwcu i listopadzie. W czasie tych drugich odwiedzin otrzymał i przewiózł do Konstantynopola relikwie świętych Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma. Papież wyraził nadzieję, że również powrót do Rosji – w sierpniu tego roku – ikony Matki Bożej Kazańskiej przyśpieszy jedność uczniów Chrystusa. Pragnienie jedności można też było odczytać na twarzach młodych szwajcarskich pielgrzymów w Bernie. Na wierzących spoczywa wielka odpowiedzialność za przekazywanie nowym pokoleniom niezmiennego chrześcijańskiego dziedzictwa. „Dlatego przy wielu okazjach, a zwłaszcza podczas pielgrzymki do Lourdes – przypomniał ojciec święty – zachęcałem europejskich katolików do wierności Chrystusowi. Trzeba bowiem ożywiać w sercu chrześcijańskie korzenie Europy. Od nich w znacznej mierze zależy solidarna, sprawiedliwa przyszłość kontynentu i całego świata”. „Naszego serca nie ogarnia lęk w obliczu trudności – mówił papież. Ufa bowiem Tobie, Dziecię z Betlejem, które z miłości przychodzisz do nas. Spraw, by wszędzie Cię uznano i przyjęto jako Odkupiciela człowieka i Księcia pokoju!”.