Co napisał Papież do rodziców?

a.

publikacja 27.12.2004 10:56

Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić - przypomniał Jan Paweł II w specjalnym liście do polskich rodziców, przekazanym im w wyjątkowy sposób - za pośrednictwem Małego Gościa Niedzielnego.

Do styczniowego numeru Małego Gościa Niedzielnego dołączona była koperta, zawierajaca niezwykły prezent - list Ojca Świętego jana pawła II do rodziców. Styczniowy Mały Gość ukazał się już przed świętami po to, aby dzieci mogły w Wigilię wręczyć list rodzicom. Publikujemy cały tekst listu Ojca Świętego: Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, Każdego roku przeżywacie razem z najbliższymi w waszych rodzinach, święta Bożego Narodzenia. W Wigilię tych pięknych świąt łamiecie się opłatkiem, modlicie się razem i mówicie sobie ważne słowa, słowa życzeń. W duchowy sposób gorąco pragnę dołączyć do waszego rodzinnego grona i również powiedzieć wam to, co głęboko tkwi w moim sercu. Czynię to wyjątkowo tym razem za pośrednictwem waszego czasopisma: „Małego Gościa Niedzielnego”. W wigilijny wieczór, z okazji świąt pragnę raz jeszcze przypomnieć słowa, które pięć lat temu skierowałem do rodziców w Polsce podczas mojej VII pielgrzymki do Ojczyzny: «Dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej modlitwie codziennej, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy św. niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze dzieci szacunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci» (Łowicz, 14. 06. 1999 r.). Drodzy rodzice, w atmosferze świąt Bożego Narodzenia pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność, że codziennie podejmujecie trud wychowania waszych dzieci w duchu wiary i rodzinnej tradycji pokoleń Matek i Ojców. Każdego dnia noszę wasze rodzicielskie troski w moim sercu i modlę się, żeby wasz wysiłek przyniósł dobre owoce. Niech wasze dzieci «wzrastają w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (por. Łk 2, 52). Wam, kochane dzieci, które w okresie Adwentu przychodziłyście codziennie na Roraty, gorliwie przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia życzę, aby zawsze otaczała was miłość waszych bliskich: rodziców, braci i sióstr, całej rodziny oraz waszych wychowawców. W Świętą Noc Betlejemską z ufnością wpatrujcie się w Dziecię Jezus położone na sianie w żłóbku. Proście Je z wiarą o miłość, nadzieję, radość i ewangeliczny pokój: dla siebie, swoich bliskich i dla całego świata. Niech te dary, których w pełni może udzielić nam tylko Pan Jezus, dzięki waszym modlitwom staną się udziałem każdej rodziny i każdego dziecka. Proszę was, rodziców i dzieci, pamiętajcie w swoich codziennych modlitwach, tych prywatnych jak i odmawianych we wspólnym rodzinnym gronie, także o Papieżu i o Jego posłudze Kościołowi i światu. Wam, kochane dzieci, waszym rodzicom, rodzeństwu, wszystkim, którzy z miłością i w duchu odpowiedzialności podejmują trud waszego wychowania z serca błogosławię. Jan Paweł II Z Watykanu, 20 listopada 2004 r.