Czy to kara Boża?

KAI

publikacja 29.12.2004 10:03

Kataklizm, który dotknął kraje Azji południowo-wschodniej Azji wymaga teologicznego wyjaśnienia - uważa prof. Bernd Jochen Hilberath, wykładowca teologii dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze.

Jego zdaniem teologia zachodnia zaniedbała odwieczne pytanie o sprawiedliwość Bożą. W rozmowie z niemiecką agencją KNA Hilberath powiedział, że " kataklizm wzywa teologię do właściwego sobie przedmiotu rozważań, czyli refleksji nad odpowiedzialnością Boga wobec świata. "Niewyobrażalne cierpienie i ubóstwo upomina się, aby nie przejść nad nimi do porządku dziennego" - powiedział niemiecki teolog. Zdaniem Hilberatha przekonywająca teologia chrześcijańska, domaga się solidarności z ofiarami. "Bóg sam, w Chrystusie okazał swoją solidarność z człowiekiem, aż po śmierć. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza do katastrof były w przeszłości zawsze uznawane za niezadowalające. Boża solidarność z ludźmi zawiera w sobie również cierpienie Stworzyciela oraz to, że stworzenie nie jest czymś perfekcyjnym" - wyjaśnia niemiecki teolog.