Czechy: Krok wstecz

Radio Watykańskie/J

dodane 24.11.2005 10:04

Konferencja Czeskiego Episkopatu wyraziła zaniepokojenie przyjęciem 22 listopada przez tamtejszy parlament nowelizacji tak zwanej ustawy kościelnej.

Nazwa tej ustawy mówi "o wolności wyznania i roli kościołów i związków wyznaniowych", jednak jej konsekwencje jak twierdzi czeski episkopat, są naruszeniem tej wolności, ograniczają prawa zagwarantowane przez czeską Konstytucję, a w stosunkach państwo-Kościół ustawa ta jest postrzegana jako krok wstecz. Przeszła głosami komunistów i socjaldemokratów. Nawet decyzja Trybunału konstytucyjnego z roku 2003, która wyraźnie mówi o niezgodności tej ustawy z Konstytucją, nie miała żadnego wpływu na sposób głosowania posłów komunistycznych i socjaldemokratycznych. Biskupi podkreślają, że jest ona niezgodna nawet z Kartą Praw Człowieka, gdzie w punkcie 16 można przeczytać o prawach kościołów i związków wyznaniowych do decydowania o osobach duchownych i instytucjach kościelnych. Biskupi są zaniepokojeni manipulacjami, jakich w związku z tą ustawą dopuszczają się komuniści wraz z socjaldemokratami.

Tagi: