Chór z Moskwy najlepszy na festiwalu w Hajnówce

PAP |

publikacja 18.05.2013 17:30

Rosyjski chór studentów Konserwatorium Narodowego im. Piotra Czajkowskiego z Moskwy zdobył Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce.

Chór z Moskwy najlepszy na festiwalu w Hajnówce Merlin / CC 3.0 Cerkiew w Hajnówce

W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział ponad dwadzieścia chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji i Serbii. Festiwal zakończą dwa koncerty galowe: sobotni w soborze św. Trójcy w Hajnówce oraz niedzielny - w białostockiej cerkwi Hagia Sophia.

Specyfiką hajnowskiego festiwalu jest to, że duża część uczestników to zespoły parafialne, które wykonują muzykę cerkiewną przede wszystkim podczas uroczystości religijnych. Impreza ma bowiem podkreślać religijny charakter tej muzyki. Drugą dużą grupą w tegorocznej edycji były chóry akademickie.

W sobotę po południu w Hajnówce, gdzie od środy do piątku w soborze św. Trójcy odbywały się przesłuchania konkursowe, międzynarodowe jury ogłosiło laureatów festiwalu. Nagrodzono chóry w czterech kategoriach: chórów parafialnych wiejskich, parafialnych miejskich, innych oraz akademickich.

W grupie chórów parafialnych wiejskich pierwszej i drugiej nagrody nie przyznano, zaś trzecią otrzymał chór parafii prawosławnej Opieki Matki Bożej z Dubicz Cerkiewnych (Podlaskie). W grupie chórów parafialnych miejskich pierwsze miejsce zdobył serbski chór - Pierwszego Belgradzkiego Stowarzyszenia Muzycznego z Belgradu; zaś w grupie chórów innych dwa różnorzędne drugie miejsca zdobyli śpiewacy z Białorusi: zespół wokalny "Elegia" z Dzierżyńska oraz męski zespół wokalny "Błagowiest" z Mińska (podobnie jak w kategorii chórów parafialnych wiejskich, pierwszej nagrody nie przyznano).

W kategorii chórów akademickich pierwsze miejsce jurorzy przyznali chórowi Wydziału Dyrygentury Akademii Teologicznej z Niżnego Nowgorodu w Rosji.

Organizatorzy hajnowskiego festiwalu podają, że jest to jego 32. edycja. Choć impreza pod nazwą Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowana jest od 2002 r., organizatorzy podkreślają jednak ciągłość festiwalu w Hajnówce, bo taki - choć pod inną nazwą - odbywał się w tamtejszym soborze od wielu lat.

Do 2001 r. był w regionie jeden festiwal muzyki cerkiewnej, odbywający się właśnie w Hajnówce, doszło jednak do nieporozumień i obecnie są dwie imprezy dla miłośników śpiewu cerkiewnego - jedna w Hajnówce, druga w Białymstoku.

Cerkiew patronuje festiwalowi w Hajnówce, gdzie z inicjatywy zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolity Sawy powstał społeczny komitet i stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", które go organizują. Pomagają w tym m.in. miejscowe samorządy.

W ubiegłym roku impreza została wyróżniona medalem im. księcia Konstantego Ostrogskiego, który przyznaje kapituła przy redakcji miesięcznika "Przegląd Prawosławny". Otrzymała także tytuł "Podlaska marka roku", przyznawany z inicjatywy samorządu województwa.

Kilka dni po zakończeniu tegorocznej edycji tej imprezy, w Białymstoku rozpocznie się 32. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2013". To festiwal pod tą nazwą przez wiele lat odbywał się w Hajnówce. Gdy Cerkiew wycofała swoje poparcie organizatorom tej imprezy, co oznaczało m.in. brak możliwości koncertowania w soborze św. Trójcy, w 2003 r. została przeniesiona do stolicy województwa podlaskiego.

Spór miał też finał sądowy. Organizatorzy imprezy przeniesionej do Białegostoku złożyli bowiem pozew o wykorzystywanie dorobku i tradycji tego festiwalu przez organizatorów Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. Pod koniec lipca 2012 r. pozew został prawomocnie oddalony.

Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. Ocenia się, że mieszka tam ok. połowa wszystkich osób wyznania prawosławnego w naszym kraju, których liczbę szacuje się na 550-600 tys.