Plany CCEE na 2006

Radio Watykańskie/J

publikacja 22.12.2005 09:21

Pokój na Bliskim Wschodzie, nowe wyzwania dla integrującej się Europy, ekumenizm i dialog międzyreligijny - to tematy, które w najbliższych latach stawia sobie Rada Konferencji Episkopatów Europy.

Przedstawił je w specjalnej nocie dla agencji SIR sekretarz generalny CCEE, ksiądz Aldo Giordano. Całą serię inicjatyw w powyższych kwestiach rozpocznie styczniowa (16-19.01.2006) wizyta delegacji rady w Ziemi Świętej. W tym samym miesiącu (25-27.01) przewidziano spotkanie w Rzymie 150 przedstawicieli katolickich episkopatów Starego Kontynentu oraz innych organizacji ekumenicznych. Stanowić ono będzie etap przygotowań do III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które odbędzie się w Sybinie w Rumunii we wrześniu 2007 roku. Z kolei na marzec przyszłego roku zaplanowano posiedzenie wspólnego komitetu do spraw relacji chrześcijańsko-muzułmańskich tworzonego przez Radę Konferencji Episkopatów Europy i Radę Kościołów Europy. Prałat Giordano ujawnił, że obrady będą dotyczyły takich tematów, jak: małżeństwa mieszane, zasada wzajemności, modlitwa, relacje państwo-wyznania, religia i przemoc, czy wspólne wartości. Szczególnym wydarzeniem w nadchodzącym roku będzie sesja plenarna Rady Konferencji Episkopatów Europy, która po raz pierwszy odbędzie się w Rosji, a konkretnie w Sankt Petersburgu.