Litwa: Kościół poparł walkę z prostytucją

Radio Watykańskie/J

publikacja 23.12.2005 08:50

Biskupi Litwy są przekonani o potrzebie prowadzenia szerokiej akcji informacyjnej i przestrzeżeniu zwłaszcza młodych kobiet przed niebezpieczeństwami związanymi z ofertą pracy poza granicami kraju.

Jak zaznaczył arcybiskup Sigitas Tamkevičius, należy ufać, że działania podejmowane wraz z „Caritas” i zagranicznymi fundacjami przyczynią się do zmniejszenia skali tego zjawiska, wywierając pozytywny wpływ przede wszystkim w małych miastach i wsiach. Zdaniem inicjatorów projekt walki z prostytucją, dzięki właściwym działaniom można ograniczyć o 40% liczbę ofiar gangów zajmujących się handlem ludźmi i prostytucją.