Nie może zgasnąć

Krzysztof Kozłowski

publikacja 19.05.2013 23:51

W tym roku katarzynki i cała Warmia uroczyście obchodzą 400. rocznicę śmierci bł. Reginy Protmann. To pierwsza błogosławiona z Warmii.

Nie może zgasnąć Krzysztof Kozłowski /GN Na uroczystości do Braniewa przyjechały siostry katarzynki z nie tylko z Polski

Jest to doskonała okazja ku temu, aby dokładnie poznać postać pierwszej błogosławionej z Warmii, jej niezwykłą duchowość i umiłowanie Boga. Jubileuszowej Eucharystii w bazylice mniejszej pw. św. Katarzyny w Braniewie przewodniczył bp Jan Styrna, ordynariusz diecezji elbląskiej. Homilię wygłosił metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba. Mówił o wkładzie katarzynek w rozwój Warmii i uświęcenie tego regionu, który również dzięki temu zgromadzeniu otrzymał tytuł Świętej Warmii. Dziś, poprzez zmiany, które nastąpiły po II wojnie światowej, zgromadzenie swą działalnością objęło również inne części świata. – Od św. Katarzyny nauczyła się być chrześcijanką rzetelną, radykalną. Była przekonana, że wielkość świętości, to jest najlepsza droga do reformy własnego życia religijnego i życia w kościele – mówi abp Ziemba.

– Dla nas jest to wielka radość z tego, że mamy założycielkę, która tak ukochała Warmię, Boga i człowieka. Myślę, że jest dla nas wielkim wyzwaniem, aby jej posłannictwo kontynuować, odnowić charyzmat i nim żyć. Aby być świadkami miłości i wiary, jakim była ona. Przygotowanie tej uroczystości jeszcze raz uświadomiło nam, jaki wielki wkład ona wniosła w życie Warmii i kościoła, kim była i jaką misję nam pozostawiła. Jest to znak, jak żyć jako kobieta konsekrowana, w pełni odpowiedzialności, w oddaniu się i wsłuchiwaniu się w to, do czego Bóg nas zaprasza. Musimy usłyszeć krzyk Boga w dzisiejszym człowieku, żeby odpowiedzieć na to, do czego nas wzywa, by usłyszeć człowieka w opuszczeniu, niewierze, odrzuceniu wartości i zaprzeczaniu temu, co jest prawdziwe – mówi s. Natalia Śliwa CSC. Po Mszy św. odbyło się oratorium poświęcone bł. Reginie Protmann „Światło, które nie może zgasnąć”, wykonane przez połączone chóry wraz z orkiestrą Camerata Viva.

Z okazji tegorocznego jubileuszu, s. Kamila Leszczyńska CSC wraz z ks. Dariuszem Sonakiem napisali książkę pt.: „Światło, które nie może zgasnąć”. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży, ale na pewno z pożytkiem może sięgnąć po nią każdy. W Muzeum Warmii i Mazur otwarto wystawę „Bł. Regina Protmann i jej dzieło – wkład sióstr katarzynek w dziedzictwo kulturowe Warmii”. – Katarzynki od 1995 r. to mój ukochany temat – mówi Małgorzata Okulicz, autor scenariusza i kurator wystawy. Wystawę można oglądać na olsztyńskim zamku do 18 sierpnia br.