6 stycznia zbieramy na misje

Nasz Dziennik/a.

dodane 04.01.2006 09:24

Wzorem ubiegłych lat w dniu 6 stycznia, zwanym popularnie świętem Trzech Króli, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji organizuje zbiórkę funduszy na rzecz działalności misyjnej Kościoła.

W świątyniach całej Polski zbierane będą na tacę ofiary pieniężne, które zasilą Krajowy Fundusz Misyjny, wspierający działalność polskich misjonarzy. Mottem całej inicjatywy są słowa: "Solidarni z misjonarzami - przez modlitwę i ofiarę". Obecnie na misjach pracuje 2071 polskich misjonarzy w 94 krajach świata. W tej liczbie jest 313 księży diecezjalnych (Fidei Donum), 1122 ojców i braci zakonnych, 592 siostry zakonne, 44 osoby świeckie. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji pomaga tym misjonarzom w budowie i utrzymaniu kościołów i kaplic, ale także w prowadzeniu szpitali, szkół, przedszkoli i domów opieki, w walce z głodem i ubóstwem ludzi, wśród których żyją i pełnią swoją posługę. - Misjonarze pracujący w najuboższych krajach Trzeciego Świata są ludźmi, którzy wiele poświęcają, decydując się na życie i pracę wśród najbardziej potrzebujących. Są oni nie tylko reprezentantami Kościoła, ale również najlepszymi ambasadorami naszej Ojczyzny - stwierdza ks. dr Czesław Noworolnik, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Apeluje jednocześnie o wsparcie przez wiernych akcji i życzliwe jej promowanie w mediach. Poprzez włączenie się w zbiórkę pomagamy tym, którzy służą najuboższym, żyjąc na co dzień wśród nich. Misjonarze dzielą ich los, znają ich problemy i starają się im pomóc nie tylko przy okazji wielkich akcji, ale każdego powszedniego dnia. Hasło obecnego roku duszpasterskiego: "Przywracajmy nadzieję ubogim", inspiruje nas do otwarcia swoich serc i rąk dla potrzebujących nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, ale wszędzie tam, gdzie człowiek doświadcza różnorakich form ubóstwa. Dobra Nowina, którą niosą misjonarze i towarzyszące jej dzieła miłosierdzia, to podstawowy znak nadziei dla najbiedniejszych mieszkańców ziemi. - Polscy misjonarze często są jedynym źródłem nadziei, żyjąc na co dzień wśród tych najuboższych i docierając do miejsc, gdzie nie docierają inne wielkie międzynarodowe akcje i organizacje - zwraca uwagę ks. Noworolnik. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji jest instytucją powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski w celu koordynacji całej działalności misyjnej Kościoła w Polsce. Zasadniczy jej cel to budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wszystkich katolików polskich, a także wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji i formacji misyjnej. Należą do nich m.in. troska o budzenie powołań misyjnych i przygotowanie misjonarzy do ich przyszłej pracy - służy temu działające już ponad 20 lat Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Jest to obecnie jedna z trzech tego typu instytucji w Europie! W trakcie swojej działalności Centrum Formacji Misyjnej przygotowało już 670 osób. Komisja misyjna Episkopatu udziela także pomocy materialnej i logistycznej polskim misjonarzom, finansuje lub dofinansowuje różne projekty, związane z działalnością zarówno ewangelizacyjną, jak i na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności na terenach misyjnych, wsparciem charytatywnym czy edukacją. Źródłem finansowania całej działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji jest m.in. ogólnopolska zbiórka na tacę przeprowadzana 6 stycznia w kościołach w całej Polsce. Wsparciem są także: zbiórka do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu, indywidualne ofiary wiernych oraz darowizny z instytucji i firm. Ofiarodawcy zainteresowani pomocą polskim misjonarzom mogą dokonywać wpłat na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji: numer konta: PEKAO S.A. I O/Warszawa 06 1240 1037 1111 0000 0691 6772 z dopiskiem "Darowizna na misje"

Tagi: