In vitro: Burzliwa debata w Sejmie

KAI |

publikacja 23.05.2013 13:57

W Sejmie odbyła się dzisiaj burzliwa debata na temat trzyletniego programu ministerstwa zdrowia dofinansowywania zabiegów in vitro, którym ma być objętych 15 tys. par. Z sali padło wiele pytań dotyczących samego programu, budżetu, bezpieczeństwa zarodków, ale również braku promowania naprotechnologii i zagadnień etycznych - nie na wszystkie posłowie uzyskali odpowiedzi.

In vitro: Burzliwa debata w Sejmie Jacek Zawadzki /foto gość Sejm RP

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział, że program, na który przeznaczono 250 mln zł, w tym 30 mln w tym roku, ruszy 1 lipca br.

Minister przypomniał podstawowe założenia programu - ma on w ciągu 3 lat objąć 15 tys. par, które przez ostatni rok bezskutecznie leczyły się z niepłodności, a których nie stać na samodzielne sfinansowanie procedury in vitro - koszt jednego cyklu to 13-15 tys. zł. Ministerstwo zdrowia przeznacza na trzyletni program 250 mln zł, w tym 30 mln zł jeszcze w tym roku. Spośród ok. 60 klinik przeprowadzających procedury in vitro w Polsce, do konkursu ministerstwa zgłosiło się 39 klinik, lecz jak na razie warunki formalne spełniły zaledwie dwie. Min. Arłukowicz zapewnia, że są to wymogi formalne, a nie merytoryczne, jego zdaniem, kliniki spełniają wysokie standardy - zapewniają bezpieczeństwo pacjentom i zarodkom, mają odpowiedni sprzęt i specjalistów.

Według szacunków, które przytoczył minister, w Polsce z niepłodnością boryka się ok. 2 mln osób.

Program ministerstwa zdrowia zakłada też monitorowanie klinik w czasie jego trwania oraz ich ocenę po roku. Zostanie stworzony rejestr, z opisem procedur, liczbą pacjentów i efektów stosowania in vitro, stanu zdrowia dzieci.

Po wystąpieniu ministra, posłowie zadawali szereg pytań - dotyczyły one m.in. wątpliwości co do przeznaczania 250 mln zł na procedury in vitro w sytuacji, gdy brakuje środków finansowych na leczenie onkologiczne czy na terapię ciężko chorych pacjentów. Tylko w tym roku brakuje 200 mln zł na koszyk świadczeń gwarantowanych. Na te pytania nie padła odpowiedź.

Posłowie - głównie Prawa i Sprawiedliwości - zwracali też uwagę, że program ministerstwa zmusza do opłacania z podatków obywateli procedury, która dla wielu jest kontrowersyjna a nawet niedopuszczalna ze względów etycznych. Poseł Jan Dziedziczak (PiS) podkreślał, że lepiej jest promować i finansować naprotechnologię, która nie jest kontrowersyjna, jest bezpieczniejsza i skuteczniejsza od in vitro.

Zwracano też uwagę na to, że program powstał bez przyjęcia przez Sejm ustawy bioetycznej. Pytano o liczbę zarodków, które są mrożone obecnie, procedury postępowania w wypadku ciąż mnogich w wyniku in vitro, ale także o to, co stanie się po 3 latach - czy program będzie kontynuowany i czy znajdą się na niego pieniądze. Te pytania również pozostały bez odpowiedzi.

Minister Arłukowicz w swoim wystąpieniu podsumowującym skupił się na krytykowaniu posłów, którzy podnosili kwestię etycznych dylematów, związanych z mrożeniem i ewentualnym niszczeniem zarodków. Kwestionował również naprotechnologię, uznając, że nie pomaga ona w przypadku męskiej niepłodności.