Pallotyni bronią ks. Drozdka

www.waw.pallotyni.pl/a.

publikacja 23.02.2006 17:56

Tygodnik Podhalański w najnowszym numerze nie tylko podtrzymuje, ale także rozszerza oskarżenia pod adresem ks. Mirosława Drozdka SAC. Publikujemy oświadczenie ks. Jozefa Lasaka SAC - Rektora Pallotyńskiej Wspólnoty w Zakopanem.

W oświadczeniu opublikowanym na pallotyńskich stronach internetowych 20 lutego czytamy: W związku z informacjami przekazywanymi w mass mediach dotyczących ks.Drozdka, pragnę przekazać kilka informacji bezpośrednio z "terenu"; 1. w środe wieczorem, w przeddzień publikacji w Tygodniku Podhalańskim uczestniczyłem w spotkaniu z p.Andrzejem Szczepańskim (były major SB), który jednoznacznie stwierdził, iż Ks.Drozdek nie był współpracownikiem SB i gotów jest potwierdzić to zarówno w Kurii krakowskiej, jak i w Zarządzie Prowincjalnym i w razie konieczności w Sądzie; Szczepański powtórzył to w wywiadzie dla Radia Kraków, które ukazało się także w mass mediach. Cytuję za Gazetą Krakowską z dnia 17 luty: "On nie podpisał żadnego dokumentu o współpracy z SB. Przychodził do nas w sprawach paszportowych, tak samo jak tysiące innych osób. Rozmawiałem z nim, a z rozmów pisałem notatki." 2. W piątek spotkałem sie osobiście z Ks. Arcybiskupem Dziwiszem w Zakopanem w "Księżówce". Ks.Dziwisz powiedział m.in. "Mam pełne zaufanie do ks.Drozka; wiem że musiał sie spotykać z pracownikami SB, bo każdy ksiądz, ktory budował czy wyjeżdzał musiał to robić. Udzielam pełnego poparcia jego linii obrony, którą przyjął". W sobotę rano Ks.Arcybiskup wraz z Ks.Nucjuszem Kowalczykiem odwiedzili Sanktuarium i w krótkiej rozmowie ze mną potwierdzili wcześniejsze stanowisko wyrażone na spotkaniu w Księżówce; dodając iż wizyta ta, jest wyrazem solidarności z naszą wspólnotą i Ks.Kustoszem. 3. W piątek wieczorem rozmawiałem kolejny raz z p. Szczepańskim, który wyraził ponownie gotowość potwierdzenia wcześniejszego oświadczenia przed każdą właściwą instancją; 4. Czwartek i piątek w radiu Alex (regionalne) szereg audycji i wywiadów z ludźmi Solidarności, którzy jednoznacznie wyrażają oburzenie i dają świadectwo zaangażowania ks.Drozdka w pomoc i pracę konspiracyjną w okresie Stanu Wojennego. 5. Parafianie pod przewodnictwem p. Marii Matejowej (w Urzędzie Miasta odpowiada za sprawy Kultury) piszą list do ks.Proboszcza w Jego obronie. Dotychczas zebrano 721 podpisów. /.../ 7. Warto wiedzieć, iż "Tygodnik Podhalański" jest ściśle powiązany ze spółką wydawniczą "AGORA" Ks.Rektor Wspólnoty na Krzeptówkach Józef Lasak