Świętość Jana Pawła II na płycie DVD

Radio Watykańskie/J

dodane 22.03.2006 09:12

„Papież ku świętości - kroniki pontyfikatu" - to tytuł płyty DVD przygotowanej staraniem włoskiej telewizji publicznej RAI we współpracy z Watykańskim Ośrodkiem Telewizyjnym (CTV).

Zaprezentowano ją 21 marca na konferencji prasowej w Rzymie z udziałem rzecznika prasowego Watykanu Joaquina Navarro Vallsa oraz postulatora procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, prał. Sławomira Odera. Ks. Oder: Była to prezentacja chyba najbardziej kompletnej dokumentacji filmowej, która będzie rozprowadzana jako materiał towarzyszący codziennemu wydaniu „Gazzetta dello Sport”. Materiał obejmuje właściwe bardzo bogatą dokumentację pontyfikatu Jana Pawła II, znajdującą się w archiwach RAI. RV: Czy z punktu widzenia procesu beatyfikacyjnego to może mieć jakieś znacznie, chociażby przy upowszechnianiu myśli Jana Pawła II? Ks. Oder: Z całą pewnością ten materiał jest użyteczny choćby ze względu na to, żeby pozostał żywy, mówiący obraz Jana Pawła II, który przemawia do naszych serc, do naszych umysłów. Jest to więc forma promocji jego myśli i utrzymania żywej pamięci o tym, co uczynił, czym był i czym jest dla nas. Z drugiej strony jest to z całą pewnością materiał, który będzie mógł być, jak sądzę, pomocny również przy zbieraniu dokumentacji i informacji dotyczących w sposób szczególny i bezpośredni kwestii procesowych. RV: Przy okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II w redakcji odbieramy wiele telefonów od słuchaczy, którzy pytają, na jakim etapie jest obecnie proces beatyfikacyjny? Jak może ksiądz jako postulator odpowiedzieć na to pytanie? Ks. Oder: W chwili obecnej proces jest stosunkowo szeroko wyartykułowany. Jest już na finiszu proces rogatoryjny (pomocniczy) w Krakowie. 1 kwietnia, jak wiadomo nastąpi jego uroczyste zakończenie. Drugą płaszczyzną pracy związaną z procesem jest praca komisji historycznej, która pracuje zarówno w Krakowie jak i w Rzymie, zajmując się zbieraniem jak najbardziej szczegółowej i kompletnej bibliografii dotyczącej osoby Jana Pawła II, w szczególny zaś sposób dokumentów do tej pory niepublikowanych. Trzecim zasadniczym elementem jest przesłuchanie świadków. Proces rzymski polega w tej chwili na powoływaniu przed sąd i zbieraniu świadectw osób, które zostały wskazane na liście postulatora, jako osoby poinformowane o elementach istotnych dla procesu. Wreszcie czwarty element procesowy, który w tej chwili jest już w toku, rozpoczął się on w ubiegłym tygodniu we Francji, w diecezji, w której miało miejsce wydarzenie – to proces dotyczący domniemanego cudu. RV: Wiadomości tego typu, odnośnie procesu beatyfikacyjnego, będzie również przynosiło czasopismo „Totus Tuuus”. Przygotowywana jest także jego polska edycja. Ks. Oder: Tak jest. Pragniemy, aby ten biuletyn informacyjny, który ma charakter miesięcznika, towarzyszył pracom procesowym. Z jednej strony, aby mógł informować, na jakim etapie znajdują się prace procesowe, z drugiej zaś, aby stał się narzędziem, które będzie podtrzymywało i upowszechniało żywą myśl, nauczanie Jana Pawła II, i jego duchowość. Ma to być również forum, na którym będą publikowane świadectwa ludzi, którzy doznali spotkania czy to bezpośrednio, czy też na płaszczyźnie duchowej z Janem Pawłem II. Świadectwa osób, które doznały również łask przez jego wstawiennictwo.

Tagi: