Senat poparł zmianę Prawa prasowego

PAP |

publikacja 06.06.2013 16:11

Senat w czwartkowym głosowaniu poparł nowelizację ustawy Prawo prasowe. Zakłada ona, że niedopełnienie rejestracji czasopism nie będzie już występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, ale wykroczeniem karanym grzywną.

Senat poparł zmianę Prawa prasowego Henryk Przondziono /GN Senat zmienił Prawo prasowe

Tym samym zmieniona zostanie kwalifikacja prawna czynu - niedopełnienie rejestracji nie będzie już - jak do tej pory - występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, lecz jedynie wykroczeniem, za które sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Za głosowało 79 senatorów, nikt nie był przeciw.

Potrzeba zmiany ustawy Prawo prasowe wynika z obowiązku dostosowania przepisów do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism jest niekonstytucyjne, bo sankcja karna jest zbyt surowa.

Za zgodną z konstytucją uznano natomiast obowiązkową rejestrację czasopism przez sąd, ponieważ dokonanie rejestracji nie jest uciążliwe. Według TK ustawodawca może ten obowiązek zabezpieczyć sankcją, ale nie karną, bo nie jest w tej sytuacji konieczna.

Trybunał zasygnalizował też, że prawo prasowe z 1984 r. nie jest dostosowane do współczesności.