Redemptoryści dziękują biskupom

Nasz Dziennik/a.

publikacja 09.05.2006 11:14

Redemptoryści Warszawskiej Prowincji z wdzięcznością przyjęli treść komunikatu Rady Stałej i biskupów diecezjalnych wydanego w dniu 3.05.2006 r. (w uroczystość Królowej Polski i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja) dotyczącego Radia Maryja - czytamy w komunikacie wydanym przez o. Jana Zubla CSsR, rzecznika Zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

Publikujemy cały tekst komunikatu: KOMUNIKAT Redemptoryści Warszawskiej Prowincji z wdzięcznością przyjęli treść komunikatu Rady Stałej i biskupów diecezjalnych wydanego w dniu 3.05.2006 r. (w uroczystość Królowej Polski i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja) dotyczącego Radia Maryja. "Uznanie i podziękowanie za wielką pracę ewangelizacyjną prowadzoną przez Radio Maryja" jest dla polskich redemptorystów wielką zachętą i zobowiązaniem, by ich medialna posługa ewangelizacyjna w Kościele przybierała coraz doskonalsze formy. Służba prawdzie w miłości według ewangelicznej zasady, iż "prawda was wyzwoli", pozostanie również i w przyszłości podstawowym czynnikiem wytyczającym pracę ewangelizacyjną Radia Maryja. W jedności z pasterzami Kościoła w Polsce redemptoryści pragną wypełniać wskazania Benedykta XVI: "niech głoszą Bożą prawdę, uwrażliwiając współczesny świat na dziedzictwo wartości chrześcijańskich, niech ich głównym celem będzie zbliżanie wiernych do Chrystusa, budowanie wspólnoty Kościoła...". Redemptoryści ubolewają jednak, że w realizacji tego dzieła nadal spotykają się w mediach z kłamliwymi i niesprawiedliwymi artykułami i komentarzami. Rzecznik Zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o. Jan Zubel CSsR