USA: Pogrzeb pionierki

Radio Watykańskie/J

publikacja 09.05.2006 21:20

W mieście Racine, w amerykańskim stanie Wisconsin odbędzie się 9 maja pogrzeb siostry Rose Thering, dominikanki, pionierki dialogu katolicko-żydowskiego w USA.

Zmarła w 6 maja, w wieku 85 lat. W swojej pracy doktorskiej, bezpośrednio przed II Soborem Watykańskim wskazała na szereg elementów antyjudaistycznych zawartych w katechizmach używanych wówczas w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem wicedyrektora sekretariatu episkopatu USA do spraw relacji ekumenicznych i międzyreligijnych, Eugena Fishera dokonana przez nią analiza wpłynęła istotnie na kształt soborowej deklaracji „Nostra Aetate”. II Sobór Watykański orzekł w tym dokumencie, że nie można obciążać wszystkich Żydów odpowiedzialnością za śmierć Pana Jezusa. Siostra Rose otrzymała 80 wyróżnień za swą pracę na rzecz pojednania katolicko-żydowskiego.