Brazylia: List prezydenta do biskupów

Radio Watykańskie/J

publikacja 11.05.2006 22:20

Decyzje biskupów miały niejednokrotnie pozytywny wpływ na społeczeństwo Brazylii. Takiego zdania jest prezydent tego państwa Luiz Inácio Lula da Silva. Z okazji rozpoczętej sesji plenarnej episkopatu, przesłał on na ręce jego przewodniczącego, kardynała Geraldo Majelli Agnelo specjalny list.

W przesłaniu skierowanym do pasterzy tutejszego Kościoła prezydent Lula zauważa, że w tych dniach uwaga społeczeństwa brazylijskiego, nie tylko wspólnoty katolickiej, zwraca się ku Itaici, gdzie historycznie, były podejmowane ważne decyzje. „Mam głęboką świadomość o roli, jaką Kościół pełni, formując świadomość obywatelską, budząc nadzieję narodu i pobudzając do sprawiedliwości i pokoju”. Prezydent podkreśla, iż jest świadom tego, że jego rząd cieszył się partnerstwem ze strony Episkopatu, że domaganie się zmian, jak i krytyki pod jego adresem, a także gesty poparcia bardzo przyczyniły się, aby jego rząd realizował, w sposób bardziej właściwy swoje zobowiązania wobec narodu. Prezydent Lula podkreśla, że mimo trudności i kryzysów politycznych nie utracił entuzjazmu i zdecydowania, aby nadal pracować dla realizacji wyznawanych ideałów. Prezydent stwierdza ponadto, że mimo przeżywanego niepokoju i bólu, nie utracił satysfakcji z tego, iż najbiedniejsi zaczęli odczuwać rezultaty polityki jego rządu, który wziął na siebie troskę o tę większość społeczeństwa brazylijskiego.