Nauczanie Prymasa Tysiąclecia nadal aktualne

Nasz Dziennik/a.

publikacja 17.05.2006 10:59

Wzbudzić na nowo zainteresowanie osobą Prymasa Tysiąclecia, a zarazem ukazać współczesnemu pokoleniu jego niesamowitą osobowość i wewnętrzną charyzmę jako wzorzec do naśladowania - na takie zadania wskazywali uczestnicy wczorajszej sesji naukowej, zorganizowanej przez IPN i UKSW w 25. rocznicę śmierci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

- Niewątpliwie kardynał Wyszyński w zasadny sposób został nazwany przez Ojca Świętego Prymasem Tysiąclecia - powiedział uczestniczący w sesji prezes IPN Janusz Kurtyka. - Wydaje się bowiem, że w swoich tysiącletnich dziejach Kościół polski nigdy nie był poddany tak intensywnym i tak długo trwającym naciskom świata świeckiego i władzy państwowej. Naciskom, których celem było de facto zniszczenie Kościoła i sprowadzenie go do roli cerkwi w państwie sowieckim, a więc instytucji, która byłaby jeszcze jednym narzędziem oddziaływania komunistów na społeczeństwo - wyjaśniał prezes IPN. Uczestnicy sesji podkreślali, że dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia jest tak przeogromne, że każdy może zaczerpnąć coś dla siebie z tego przebogatego skarbca mądrości. - Prymas mówił, że każdy naród bardzo długo konstruuje się w swojej tożsamości i dlatego bardzo trudno dzięki temu jest go zniszczyć. Trzeba zatem bardzo delikatnie podchodzić do tego dorobku przeszłych pokoleń, żeby właśnie nie dokonać tego zniszczenia. Polityka Prymasa wobec władz państwowych miała służyć temu zachowaniu ciągłości narodowej - przypomniał jeden z prelegentów dr hab. Jan Żaryn (IPN, UKSW). Odwaga, wewnętrzna suwerenność, niezwykła mądrość, uczciwość, dyplomacja, a zarazem pełne zaufanie Bogu i oddanie się Maryi - to tylko nieliczne przymioty wielkiego Prymasa, wymieniane przez uczestników wczorajszego spotkania. W opinii Żaryna, również współcześni politycy mogą traktować Prymasa jako wzór postępowania. Prelegenci zwracali też uwagę na to, że Prymas prezentował postawę otwartej miłości wobec Ojczyzny i wobec dorobku Narodu. Zaznaczyli, że obecne pokolenia również mają obowiązek kultywowania dziedzictwa narodowego.