Rośnie zainteresowanie papieską pielgrzymką

Radio Watykańskie/J

publikacja 22.05.2006 22:59

Zdaniem socjologów pielgrzymka Benedykta XVI do Polski jest szansą zarówno dla Polaków, jak i samego Papieża.

W Warszawie odbyła się konferencja nt. wyników badań zleconych przez KAI o religijności Polaków oraz o tym jak postrzegają Benedykta XVI i Jana Pawła II. „Polacy widzą w Benedykcie XVI prawowitego kontynuatora Jana Pawła II. Podobnie jak w przypadku pielgrzymek Jana Pawła II Polacy uważają, że będzie to wydarzenie ogólnonarodowe. 80 proc. tak uważa” - twierdzi dr Tadeusz Szawiel z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem dr. Tomasza Żukowskiego badania dowiodły, iż Polacy zaczynają rozumieć, że katolicki znaczy uniwersalny. Podkreślali bowiem, że niemiecka narodowość Benedykta XVI nie jest dla nich ważna. „Polacy nawiązując tak szybko, tak intensywne więzi z Benedyktem, zarazem jakby upewniają się w tym, że ich religia jest tak naprawdę również religią uniwersalną, również europejską.” Z przeprowadzonych badań wynika również, że zainteresowanie papieską pielgrzymką wciąż rośnie.